Kerkenraadsleden gezocht

De wijkkerkenraad van Kerk Delfgauw nodigt de wijkgemeente uit om gemeenteleden voor te dragen als ‘missionair ouderling’ of als ‘ouderling leren’.

De missionair ouderling is een ouderling met als bijzondere opdracht om samen met de predikant en de andere ambtsdragers discipelschap te stimuleren, te doordenken hoe datgene we in Kerk Delfgauw doen meer missionair kunnen doen, en missionaire activiteiten op te zetten. Hiervoor zoeken we iemand met een missionaire drive, die kan organiseren en leiding kan geven aan mensen die het missionaire werk in praktijk brengen.

De ouderling met als bijzondere opdracht ‘leren’ krijgt als taak om samen met de predikant en de andere ambtsdragers activiteiten op het gebied van vorming en toerusting op te zetten en te coördineren, ondersteuning te bieden aan de gemeentegroeigroepen en visie te vormen op hoe we een lerende gemeenschap zijn. Hiervoor zoeken we iemand die goed kan organiseren en communiceren.

Herkent u of jij bij een gemeentelid de voor één van deze ambten benodigde talenten, dan kunt u haar of hem voordragen bij de wijkkerkenraad. Hiervoor kunt u één van de kerkenraadsleden aanspreken, of mailen naar scriba@kerkdelfgauw.nl. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Uw voordracht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.