Denkers en doeners gezocht voor werkplannen

De wijkkerkenraad zoekt gemeenteleden die willen gaan helpen het nieuwe beleidsplan uit te werken in werkplannen op het gebied ‘leren’ en ‘missionair kerk-zijn’. ‘Leren’ gaat over geloofsgroei, vorming en toerusting, en de gemeentegroeigroepen. ‘Missionair kerk-zijn’ gaat over het stimuleren van discipelschap, het doordenken van hoe datgene we in Kerk Delfgauw doen meer missionair kunnen doen, en het opzetten van missionaire activiteiten.

Door mee te werken aan de totstandkoming van deze werkplannen heb je dus grote invloed op wat we als Kerk Delfgauw de komende jaren gaan doen. Je bent van harte uitgenodigd je aan te melden via scriba@kerkdelfgauw.nl of bij een kerkenraadslid!