Nieuwe Paaskaars

Op de nieuwe Paaskaars zien we twee belangrijke symbolen uit het verhaal van Noach. We zien een duif, de vogel die Noach er op uit stuurde om te kijken of de aarde al weer droog was geworden na de zondvloed. Bij de tweede poging kwam de duif terug met een palmtakje. De duif is het teken van hoop, en van de Heilige Geest.

Het tweede belangrijke symbool is de regenboog. Het teken van Gods trouw. Het teken van Gods verbond met alle levende wezens dat Hij niet los laat het werk dat zijn hand is begonnen.

Boven deze symbolen zien we door elkaar geschreven nog twee Griekse letters: de Chi (X) en de Ro (P). Dit zijn de eerste twee letters van Christus in het Grieks (XPISTOS). Vanaf de vierde eeuw na Christus werd dit symbool gebruikt door christenen.

Daarboven staat de Griekse letter Alfa en onderaan in dezelfde lettergrootte de letter Omega. De eerste en laatste letter van het Griekse alfabet worden genoemd in het Bijbelboek Openbaringen: ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ God is allesomvattend, begin en einde, Hij is er van A tot Z.