Verslag Palmpasenprocessie

op maandag, 10 april 2017

Zondag 9 april trok er ’s ochtends vroeg een feestelijke stoet door Delfgauw. Basisschool de Triangel en Kerk Delfgauw organiseerde samen een Palmpasenprocessie. Het feest van Palmpasen gaat terug op de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem, bijna tweeduizend jaar geleden. Tijdens die intocht kwam Jezus de stad binnen op een ezel. Er ontstond een grote optocht van mensen die zwaaiden met Palmtakken en hun jassen op de grond legden. Zo wilden ze Jezus binnenhalen als hun koning die de Romeinse bezetter zou verjagen.

Jezus bleek een ander soort koning te zijn. Zijn troon was een kruis, zijn kroon een doornenkroon. Toen hij aan het kruis werd geslagen hing spottend de tekst boven zijn hoofd: ‘Jezus van Nazareth, koning der Joden’. Maar Jezus’ nederlaag, bleek een overwinning toen hij na drie dagen opstond uit de dood.

Dit enerverende verhaal, dat al tweeduizend jaar de levens van mensen veranderd, wordt uitgebeeld door de Palmpasenstok die u op de foto ziet afgebeeld. De kinderen van de Triangel hebben deze de vrijdag voorafgaand aan de Palmpasenprocessie gemaakt. Een aantal elementen van de Palmpasenstok verwijzen naar de feestelijke intocht: de Palmpasenbladeren, de feestelijk kleuren van het crêpepapier rond de stok. De drie paaseieren staan voor nieuw leven en dat Jezus na drie dagen weer is opgestaan. Maar er zitten ook veel verdrietige symbolen aan de stok: de twaalf Nibbit chips staan voor de twaalf leerlingen van Jezus die hem in de steek lieten. De haan op de stok staat voor Petrus die toen het erop aankwam zei dat hij Jezus niet kende. De dertig rozijnen staan voor de dertig zilveren munten die Judas ontving toen hij Jezus verraadde aan de lokale autoriteiten.

Aan de hand van deze Palmpasenstokken gingen we in de kerkdienst het Palmpasen verhaal door. Van een groot feest, want Jezus is koning. Naar verdriet, want de mensen (wij?) wilden niet een koning die zou lijden en sterven. Van het feestelijk uitgeroepen ‘Hosanna’ kwamen we terecht bij het verschrikkelijke ‘kruisig hem’.

Het werd een zondagochtend vol beleving en verbinding. Absoluut voor herhaling vatbaar.

RobertVerslag Palmpasenprocessie