Sparen voor Leger des Heils

In de 40 dagen tijd hebben we gecollecteerd en via spaarpotjes/spaarvarkens gespaard voor het Leger des Heils. A.s. woensdag 29 april wordt het opgehaalde geld in besloten kring overhandigd aan het LdH. We hebben een recordbedrag opgehaald en dat is nog zonder de spaarvarkens!

Daarom vragen we jullie om de spaarvarkens in te leveren a.s. zondag 26 april tussen 11:15 uur en 12:00 uur. Er staat buiten Kerk Delfgauw een diaken met een doos waar ze ingeleverd kunnen worden.

Het bedrag overmaken kan ook op NL77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Vermeld duidelijk ’40 dagen LdH’.

We maken woensdag 29 april het bedrag bekend. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het sparen.