nieuw beleidsplan

We richten ons op drie thema’s:

Bloeien

We streven er naar om samen te leren, te vormen en elkaar toe te rusten om zo te groeien en bloeien in geloof. Dat doen we in eredienst en liturgie en in andere bijeenkomsten en groepen, waarin we leren van elkaar, en oefenen in getuigen en in kwetsbaarheid. De kerk is ook een plaats om rust en stilte te ervaren, te ont-moeten. We willen leren om meer ruimte te geven aan de Geest. Zo komen we tot bloei als mensen die horen bij Gods nieuwe schepping.

Waarderen

We willen elkaar waarderend ruimte geven in geloofsbeleving. Gods veelkleurige liefde zien we ook terug in onze wijkgemeente. Er is diversiteit in bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, afkomst, en in de manier van geloven. We willen in deze veelkleurigheid elkaar inspireren en helpen vanuit ons persoonlijk geloof. Dat doen we door elkaar te ontmoeten in groepen die een diverse samenstelling hebben, en door samen zorg te dragen in elkaars nood.

Genieten van genoeg

We willen genieten van genoeg. We weten ons verbonden met onze omgeving. In eerste instantie in Delfgauw en Oude Leede, maar uiteindelijk ook met de hele wereld. Daarom willen we als Kerk Delfgauw een positieve bijdrage leveren aan een duurzame en eerlijke samenleving. We willen elkaar stimuleren om duurzaam en eerlijk te leven, oftewel te genieten van genoeg.

Hoe dit beleidsplan tot stand gekomen is

Het vorige beleidsplan liep tot en met 2021, dus was het tijd om een nieuwe beleidsplan te maken. Dat klinkt misschien als een saai bestuursproces. Maar als kerkenraad zien we het vooral als een manier om op zoek te gaan naar wat God nu van ons vraagt. In 2021 begon het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan. Na een periode van livestreams, afstand houden en beperkte kerkdiensten wilden we vooral inzetten op ‘verbinding’. Verbinding met ‘boven, binnen en buiten’. Aan de hand van een tekening van de Delfgauwse cartoonist John Körver is er input opgehaald in verschillende groepen. Die input is door een werkgroep van de kerkenraad uitgewerkt tot een verhaal dat is weergegeven in een animatie van dezelfde tekenaar. Bij dat verhaal is dit korte A4tje gevoegd. Op die manier hopen we dat zo veel mogelijk gemeenteleden verbinden met dit beleidsplan, en dat dit beleidsplan ook doorwerkt in de gemeente en in de agenda van de wijkkerkenraad.

Wat geloven wij?

Wij geloven in God, de goede Schepper van deze wereld. Wij geloven dat Jezus Christus de Heer en Koning van deze wereld is. Hij heeft geleefd, geleden, is aan een kruis gedood maar weer opgestaan uit de dood om ons een nieuw leven te geven. Door Zijn liefde en goedheid leven wij in vrijheid, als vergeven mensen. Als Zijn leerlingen voelen wij ons geroepen om goed te zijn voor elkaar, in het hier en nu. In woord en daad willen wij delen van Gods goedheid die wij zelf hebben ervaren. Wij bouwen mee aan Zijn Koninkrijk van gerechtigheid en barmhartigheid. Niet omdat wij zelf zo sterk zijn, maar omdat de Heilige Geest ons leert om te leven zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. Wij geloven dat God aan het einde van de tijd alles goed zal maken wat nu niet goed zit. Wie bij Hem wil horen, zal net als Jezus opstaan uit de dood en voor altijd thuis zijn in Gods hernieuwde wereld.

Startzondag

Startzondag 11 september vertelde dominee Robert over het verhaal achter het plaatje van het beleidsplan.

https://youtu.be/qqLgLTM0Iyk?t=2620