Kerkdienst 22 november: eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is het eeuwigheidszondag. Op deze zondag staan we stil bij de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen de namen van de overledenen uit onze wijkgemeente. Bij het noemen van de namen zal de ouderling van dienst een kaarsje opsteken aan de paaskaars voor alle leden van onze wijkgemeente die zijn overleden.

De kaarsjes worden geplaatst bij het kruis. Het kruis is het teken van de opstanding van Jezus Christus. Zijn opstanding uit het graf maakt ons duidelijk dat de dood niet het einde is. Dat er licht gloort in de duisternis. Dat wie in dit leven met Jezus leeft, ook na de dood bij Jezus is. Dat er een dag komt dat de doden opstaan en hemel een aarde worden vernieuwd. Dat we dan samen voor altijd mogen leven met God, op een vernieuwde aarde waar geen dood meer is, geen pijn en verdriet. Daar staan we deze zondag samen bij stil.

Dat samen is in deze tijd wel moeilijker. Normaal gesproken is er na het noemen van de namen gelegenheid om zelf naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor iemand die je mist. Dat moet dit jaar helaas anders. We zijn tot de volgende vorm gekomen. Na het noemen van de namen, is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om een foto van een kaarsje te delen in de Kerk Delfgauw app, in de speciaal hiervoor aangemaakte eeuwigheidszondag groep. Bij de foto kun je laten weten voor wie jij een kaarsje aansteekt. Uiteraard kun je ook een naam noemen zonder foto. Zo kunnen we het verdriet toch met elkaar delen.

Na de dienst is er van 12:00 tot 15:00 uur gelegenheid om fysiek naar de kerk te komen en een kaarsje aan te steken. Er staat mensen voor u klaar om met u in gesprek te gaan, mocht u dat willen. Er is muziek en een mooie beamerpresentatie. Er is zorgvuldig nagedacht over hoe we dit binnen de maatregelen veilig kunnen doen, dus u bent van harte uitgenodigd.

Liturgie eeuwigheidszondag 22 november

Welkom

Kaars

Lied PS121 (DNP) (orgel)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH460 Ik zal er zijn (band)

 

Gebed

Lezing Matteüs 9:18-26 (NBV)

Lied PS42:1,5,6 (DNP) (orgel)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD247 Blijf mij nabij (orgel&band)

DIENST VAN DE GEDACHTENIS

Inleiding        

Noemen van namen

Persoonlijke gedachtenis via Kerk Delfgauw app – onder zingen LD598 NL Als alles duister is (orgel&band)

Gebed

Collecte

Kindermoment 

Kinderlied HH430 Je hoeft niet bang te zijn (band)

Lied LD913 Wat de toekomst brengen moge (orgel)

Zegen

Voorgezongen amen