Cursius Ik Geloof en Belijd

op 23-02-2017

Ik geloof en belijdIk geloof en belijd

Zo heet de cursus die in november weer van start gaat.
Dit is een verdiepende discipelschapscursus die heenleidt tot een betrokken lid van een kleurrijke gemeente en tot een kleurbekennend volgeling van Jezus.
De cursus beslaat 10 (donderdag)avonden. Het gaat om de volgende data:
17 november, 15 december, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 april en 18 mei.

De cursus gaat over geloof en leven. Het cursusmateriaal wordt je gratis aangeboden. Er is geen specifieke voorkennis vereist. De cursus wordt (eventueel gecombineerd met een maaltijd) bij iemand thuis of in De Graanschuur gehouden. Afhankelijk van het aantal deelnemers. Deze cursus bereidt je (uiteindelijk) voor op een dienst van openbare geloofsbelijdenis. Je zou het dan ook een moderne belijdeniscatechese kunnen noemen. Maar ook als die stap je (nu) nog te groot lijkt, kan de cursus helpen bij het verdiepen van je geloof.
Heb je vragen? Meld je bij ds. Jelke de Jong.

Ds. de Jong. tel.: 3611613.

albertCursius Ik Geloof en Belijd