Activiteiten

Kringen/gespreksgroepen

Dit seizoen zijn er verschillende kringen: Bijbelkringen en een ontmoetingskring. De kringen komen maandelijks bij elkaar, meestal in De Acker.

Meer informatie vindt u onder het kopje Kringen/gespreksgroepen

Catechese

Voor diverse leeftijdsgroepen wordt er catechese aangeboden

Meer informatie vindt u onder het kopje Catechese

Een moment voor Gebed

De Acker gemeente wil zich missionair ontwikkelen, waarbij Gebed cruciaal is. De activiteiten die wij hierbij ontwikkelen richten zich op gemeenschapsvorming. Belangrijk is dat hierbij de relaties tussen mensen die weinig tot niets met Kerk zijn op hebben te laten groeien. We willen graag een uitnodigende Kerk zijn.

Jeugdwerk

Tijdens de kerkdienst is er voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar kinderoppas en speelgoed aanwezig. De oudere kinderen volgen na het eerste deel van de kerkdienst hun eigen programma in de kindernevendienst.

Meer over het jeugdwerk vindt u onder het kopje jeugdwerk.

Ons Honk

Voor de oudere gemeenteleden is er Ons Honk waar zij aan kunnen deelnemen. Dit wordt toegelicht onder het kopje ontmoetingsplekken.

Meer informatie vindt u onder het kopje Ons Honk

Overige activiteiten

Onder dit hoofdstuk treft u informatie aan over verschillende onderwerpen:
– zangavonden,
– Agapemaaltijd
– Zondag van de Vervolgde Kerk

Meer informatie vindt u onder het kopje overige activiteiten

Kerkdiensten

Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst in De Acker.