Overige activiteiten

Singin

Tijdens de liedboekavonden in De Acker geeft Marcel Weijgertse informatie over de melodie en de componist. Ds. De Jong vertelt wat over de inhoud van de te zingen liederen. Iedereen is welkom.

Kom gerust meezingen!


Voor zijn lijden en sterven hield de Here Jezus een maaltijd met zijn discipelen. Daarom organiseert De Acker, als afsluiting van de sobere maaltijden, voor de avonddienst op Witte Donderdag een Agapèmaaltijd. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. Het is goed om samen te eten en te gedenken. Kom je ook?


De eerste zondag na Pinksteren staat in het teken van verbondenheid met onze broeders en zusters die (wereldwijd) omwille van hun geloof worden vervolgd.
Waarom aandacht voor de Vervolgde Kerk zo pal na Pinksteren? Omdat direct na de allereerste Pinksterdag Jezus’ volgelingen al moesten lijden om hun geloof.

Wil je weten wat we nog meer doen? Lees alles hierover in de agenda op deze site.