Overige activiteiten

ZangavondenSingin

Elke zondag zingen we in de dienst het lied van de maand. Dat is meestal een onbekend lied uit het nieuwe liedboek.

Tijdens de liedboekavonden in De Acker geeft Marcel Weijgertse informatie over de melodie en de componist. Ds. De Jong vertelt wat over de inhoud van de te zingen liederen. Iedereen is welkom. De zangavond is gepland op 20 januari 2022. We beginnen om 20.00 uur.

Kom gerust meezingen!


Sobere maaltijden

Sobere maaltijdenIn de weken voor Pasen wordt op vier opeenvolgende vrijdagen van 18.00 tot 19.00 uur, een sobere maaltijd gehouden in De Acker. Tijdens de maaltijd zingen we enkele liederen en lezen we delen uit het lijdensevangelie. Op deze manier gedenken we het lijden en sterven van onze Heer. Een week van tevoren liggen in de hal intekenlijsten waarop je jezelf kunt aanmelden, maar je mag ook spontaan binnenkomen. Neem je iemand mee?

Contactpersoon: Netty van der Spek: mail Netty


Agapèmaaltijd

Voor zijn lijden en sterven hield de Here Jezus een maaltijd met zijn discipelen. Daarom organiseert De Acker, als afsluiting van de sobere maaltijden, voor de avonddienst op Witte Donderdag een Agapèmaaltijd. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. Het is goed om samen te eten en te gedenken. Kom je ook?


Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Dit doet Open Doors door het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur, het geven van trainingen en het bieden van praktische hulpverlening.


Open Doors-dag

Open Doors houdt ieder jaar een Open Doors-dag. In een gevarieerd programma waaronder ook sprekers uit de vervolgde landen, wordt veel informatie gegeven over de Vervolgde Kerk. Indrukwekkend en inspirerend!

Meer informatie kun je vinden op de site van Open Doors.


Nacht van Gebed

Nacht van het gebedEenmaal per jaar wordt op initiatief van Open Doors in vele kerken in Nederland de ‘Nacht van Gebed’ gehouden. In deze nacht wordt er door duizenden mensen gebeden voor verdrukte medegelovigen elders in de wereld. Ook in Pijnacker organiseren de gezamenlijke kerken de ‘Nacht van Gebed’.


Zondag van de Vervolgde Kerk

De eerste zondag na Pinksteren staat in het teken van verbondenheid met onze broeders en zusters die (wereldwijd) omwille van hun geloof worden vervolgd.
Waarom aandacht voor de Vervolgde Kerk zo pal na Pinksteren? Omdat direct na de allereerste Pinksterdag Jezus’ volgelingen al moesten lijden om hun geloof.

Wil je weten wat we nog meer doen? Lees alles hierover in de agenda op deze site.


Website beheer

MEDEDELINGEN OP DE WEBSITE
De meeste gemeenteleden weten de weg goed te vinden om een bericht door te geven aan de redactie van Centraal Contact of aan de beamerdiensten. Dat is lang niet altijd het geval bij de publicatie van berichten op de website van de wijkgemeente. Het is namelijk niet meer zo, dat berichten voor Centraal Contact ook automatisch op de website komen. Daarvoor is een aparte actie nodig.

Informatie voor de website van de verschillende wijken kunt u het beste kunt u het beste sturen naar een van de volgende adressen:
webredactie@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
webredactie@kerkdelfgauw.nl

webredactie@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
webredactie@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl

Informatie, die niet aan een van de wijken toegeschreven kan worden kunt u sturen naar
webredactie@pknpijnackerdelfgauw.nl

tonvanderstoepOverige activiteiten