Catechese

Leerling worden en blijven.

Als geestelijk huis met een warm hart, nodigen we gasten en leden (kinderen, jongeren en ouderen) uit met ons de weg van het geloof te gaan. Via vieren, leren en dienen, rusten we elkaar toe om leerlingen van Jezus Christus te worden of te zijn. In de doopcatechese blijven we de betekenis van de christelijke opvoeding onderstrepen en geven daarin praktische toerusting. In de kindernevendienst zoeken we het hart van de kinderen. We blijven de leiding van de nevendienst toerusten om daartoe optimaal gebruik te kunnen maken van het materiaal van ‘Vertel het maar’. De jongeren die de nevendienst verlaten, nodigen we uit om als ontkiemers deel te nemen aan de kerkdiensten en de catechese.

Er zijn op dit moment twee catechese groepen: tienercatechese en jongvolwassen catechese.

Tienercatechese

Voor de tieners van 12 tot 14/15 jaar. Ongeveer één keer in de drie weken komen we op dinsdagavond met ds. Nienke Meinster bij elkaar om na te denken over belangrijke christelijke thema’s. We gaan in gesprek over wat we doen en geloven in de kerk, en waarom. We leren nieuwe dingen uit de Bijbel, en bedenken wat dat in ons eigen leven kan betekenen. Zo groeien we samen in ons geloof in God. En tussendoor en daaromheen kletsen we bij, leren we elkaar kennen en doen we wat gezelligs met elkaar.

Jongvolwassen catechese
Voor de jongeren vanaf 15/16 jaar. Eén of twee keer per maand op zondag. Na de morgendienst. Arthur Rebel leidt deze catechese. We maken kennis met verschillende Bijbelboeken uit het Oude en het Nieuwe testament. Daarbij maken we gebruik van video’s en posters van het Bible Project. Vervolgens lezen en bespreken we gedeelten uit het betreffende Bijbelboek. Vooraf delen we het leven.

Ik geloof en belijd
Dit is een verdiepende discipelschapscursus die je helpt om een betrokken lid van een kleurrijke gemeente te worden en een kleurbekennend volgeling van Jezus. In deze cursus bereid jij je voor op een dienst van openbare geloofsbelijdenis. De inhoud van de cursus is een vertaling van Dominik Klenk, Roland Werner en Bernd Wannenwetsch, YOUBE. Evangelischer Jugendkatechismus. Basel 2015. Arthur Rebel leidt deze catechese. De cursus beslaat ongeveer 8-10 avonden.

Naast het toerustingswerk in de catechese, wordt er vanuit de taakgroep ‘jeugd en gezin’ geregeld iets leuks georganiseerd om ontmoeting en verbinding tussen jong en oud te stimuleren.