Kringen/gespreksgroepen

Kringen
Dit seizoen zijn er verschillende kringen: Bijbelkringen en een ontmoetingskring. De kringen komen maandelijks bij elkaar, meestal in De Acker.
Neem je nog niet deel aan een kring?
Neem dan de uitdaging aan en meld je aan via kringen.deacker@gmail.com of geef je op bij de betreffende kringleider.

*Jakobuskringen
In deze kringen wordt de brief van Jakobus gelezen. Er wordt gebruik gemaakt van het boekje ‘Leef je geloof! De brief van Jakobus, de broer van Jezus’. Er zijn op dit moment drie kringen.

– Op een woensdag of donderdagavond in De Acker onder leiding van Hans den Boer en Netty van der Spek.
– Op de woensdagmorgen onder leiding van ds. De Jong.
– De derde kring staat onder leiding van Heleen de Vries.

*Onderweg:
met elkaar in gesprek over geloof en ons leven. Thema’s worden gezamenlijk door de groep gekozen. De gesprekken worden in tweetallen voorbereid en geleid. Coördinatie: Sytske Pronk en Klaas en Petra Krijgsheld.

*Petruskring

De Petruskring heeft het karakter van een ontmoetingskring en wordt geleid door Annie Dijkshoorn. Zij maken gebruik van het magazine ‘Petrus’

De Zaaigroep

Een kring voor gezinnen binnen en buiten de Acker. We proberen elkaar eens in de maand bij iemand thuis op te zoeken. Scheelt voor één gezin dan het regelen van de oppas. We praten bij, komen op diensten terug en zingen en bidden. We snijden bepaalde thema’s aan die ons als gezin in de (geloofs)opvoeding raken. We zoeken met elkaar verdieping en verbinding.
Voel je welkom!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Albertine Hagendijk; 0615187157

albertKringen/gespreksgroepen