september

Week 39
dinsdag 26-09-2023 09:30 De hal Koffie-ontmoetingsochtend
woensdag 27-09-2023 14:30 Kerkzaal Ons Honk
woensdag 27-09-2023 19:00 Consistorie Open kerk
zaterdag 30-09-2023 15:30 De Acker Afscheid familie de Jong

oktober

Week 42
donderdag 19-10-2023 10:00 Ontmoetingskerk Kliederkerk/FFAnders