Diensten via internet, kerktelefoon of YouTube

Kerkdiensten vanuit de Acker kunnen direct of achteraf worden beluisterd via internet of kerktelefoon.

PC of laptop

Kerkdiensten vanuit de Acker zijn via het internet te beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerktelefoon

Tablet of smartphone

Voor de bezitters van een tablet of smartphone bestaat ook de mogelijkheid om de kerkdiensten via een app te beluisteren. Ga daarvoor naar iTunes (Apple) of Play Store (Android), zoek op ‘kerkomroep’. Download vervolgens de betreffende app en selecteer tot slot de gewenste plaats (Pijnacker) en kerk (de Acker).

Tablet

Kerktelefoon

Ook is er de mogelijkheid om diensten via een kerktelefoonkastje te beluisteren.
Wie de beschikking wilt krijgen over zo’n luisterkastje, kan contact opnemen met:
Evert Nieuwkoop, telefoon 015-3698121, of e-mail Evert

Kerkwebradio

YouTube kanaal.

Omdat er op dit moment geen kerkelijks samenkomsten meer (mogen) worden gehouden zijn onze dienste nu ook via het You Tube kanaal te volgen.