Gebedstijden

Open Kerk

Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com).

Maandelijks gebedsmoment

Op de eerste en derde maandagavond van de maand is er gelegenheid om samen te bidden. samen biddenHet is fijn om met elkaar de Heer te loven, te prijzen en te danken. Ook mogen we de Heer aanroepen voor de nood ver weg en dichtbij, voor mensen om ons heen. Wie dat wil, kan een gebed uitspreken. Je bent ook welkom als je in stilte wilt meebidden.

En,
zijn er gebedspunten waarvan je vindt dat daar gebed voor nodig is?
 Dan is hiervoor de mogelijkheid om een briefje in de gebedsbus te doen.
Deze staat op zondag in de hal van De Acker. De aangeboden gebeden worden uitgesproken bij de eerstvolgende bijeenkomst.

Graag nodigen we je uit mee te doen aan het maandelijks gebedsmoment.

Deze wordt in De Acker gehouden van 19.15 uur tot 19.45 uur.

Contactpersoon: Netty van der Spek: nettyvdspek@gmail.com


Tijdens de jaarlijkse internationale en oecumenische week van gebed voor de eenheid in de maand januari zijn er door de weeks ook enkele gebedsmomenten.


We doen ook mee met de jaarlijkse Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors.

albertGebedstijden