Cursus: Ik geloof en belijd

op 8-04-2016

Zo heet de cursus die we eind januari gaan starten. Dit is een verdiepende discipelschapscursus die heenleidt tot een betrokken lid van een kleurrijke gemeente en tot een kleurbekennend volgeling van Jezus. De cursus beslaat uit 10 (donderdag)avonden. Het gaat nog om de volgende data: 7, 21 en 28 april en 12 mei. De cursus gaat over geloof en leven en heeft drie hoofdthema’s You Belong, You Believe, You Behave (  (je hoort erbij, je gelooft erin en je gedraagt je ernaar). De inhoud van de cursus is een door mij vertaald en bewerkt (populair) Duits catecheseboekje ‘You Be’, verschenen in 2015. Het cursusmateriaal wordt je gratis aangeboden. Er is geen specifieke voorkennis vereist. De cursus wordt bij iemand thuis of in De Graanschuur gehouden. Afhankelijk van het aantal deelnemers. Deze cursus bereid je (uiteindelijk) voor op een dienst van openbare geloofsbelijdenis. Je zou het dan ook een moderne belijdeniscatechese kunnen noemen. Maar ook als die stap je (nu) nog te groot lijkt, kan de cursus helpen bij het verdiepen van je geloof.

Heb je vragen? Meld je bij mij. Wil je meedoen? Geef je bij mij op.
Mail: ds Jelke de Jong. tel.: 3611613.

Evert NieuwkoopCursus: Ik geloof en belijd