Aanbevelingen gevraagd

De wijkkerkenraad zoekt een nieuwe diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Volgens de Plaatselijke Regeling zijn belijdend leden verkiesbaar.
De wijkkerkenraad nodigt u / jou van harte uit om gemeenteleden voor te dragen voor deze vacatures. Als u / jij zelf interesse hebt in een van deze functies, neem dan ook contact op met iemand van de wijkkerkenraad.

Algemeen
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Samen geven zij geestelijk leiding aan de gemeente. Zij worden in principe voor vier jaar aangesteld (uitgezonderd de predikant), met de mogelijkheid om dat één keer voor vier jaar te verlengen.

Diaken
Diakenen dragen zorg voor (financiële) ondersteuning van onze naasten, ver weg en dichtbij. Het kan gaan om het geven van financiële of praktische noodhulp of het inzamelen van geld via acties en het collecteren in de kerkdienst om een goed doel te ondersteunen. Daarnaast hebben de diakenen een rol in het stimuleren van een diaconale houding bij de gemeente.
Daarnaast heeft de diaken als ambtsdrager een rol in de kerkdienst (in het bijzonder het doen van het welkom, het bedienen van de tafel bij het Heilig Avondmaal en verantwoordelijkheid voor de collecte), en neemt de diaken deel aan het bestuurswerk in en het College van Diakenen.

Ouderling-kerkrentmeester
Als kerkrentmeester ben je verantwoordelijk voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze (wijk)gemeente. Dit betekent dat je mede zorg draagt voor de gebouwen van onze gemeente, de mensen die er werken (inclusief vrijwilligers) en het geld dat we tot onze beschikking hebben. Dit doe je samen met de andere kerkrentmeesters van onze wijk en in samenwerking met de kerkrentmeesters van de andere wijken.
Momenteel zijn we op zoek naar een kerkrentmeester met een bouwtechnische achtergrond of die op zijn minst affiniteit heeft met bouwtechnische aangelegenheden. Het hebben van een netwerk in Delfgauw en Oude Leede dat je kunt inzetten is een pre.

U kunt uw aanbevelingen uiterlijk 1 april mailen aan scriba@kerkdelfgauw.nl, of een briefje in de kerk in de bus doen. Graag vermelden wie u aanbeveelt voor welke functie en indien mogelijk een toelichting. U kunt ook contact opnemen met één van de leden van de wijkkerkenraad, ook voor nadere informatie.