Kerkdienst zondag 28 februari

Zondag 28 februari gaat ds. Els van der Wolf-Kox uit Voorburg voor.

Bij het kindermoment staat Johannes 13:1-5 centraal: Jezus was de voeten van zijn leerlingen. Het kinderkerk materiaal is te vinden in de link/bijlage. Na het kindermoment kunnen de kinderen hiermee aan de slag. Zondag-2-Jezus-wast-de-voeten-van-zijn-leerlingen-d-voorbereiding

Een alternatief is om na het kindermoment de Henkie Show te kijken over dit Bijbelverhaal: https://www.dehenkieshow.nl/aflevering/het-bijbelverhaal-van-maria-die-jezus-zalft

Liturgie zondag 21 februari

Voorganger ds. Els van der Wolf-Kox

Welkom door de diaken van dienst
Lied : Loof de Koning heel mijn wezen vs. 1 en 3 (LD 103c)
Bemoediging en groet
Gebed
Lied (uitgezocht met het oog op de tieners/jongeren): HH 162 Lam van God…( van Sela)
Kindermoment dit wordt verzorgd door een gemeentelid
Kinderlied dit wordt uitgezocht en verzorgd door een gemeentelid
Gebed
Lezingen: Jesaja 53:1-4
Marcus 1:21-22 en 29-31
Lied: O Jezus hoe vertrouwd en goed vs.1 en 2 (LD 512)
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: U komt mij lieve God zo nederig nabij , vs.1,2,3,4
(LD 852- maar op de melodie van LD 650 ‘de aarde is vervuld…’) !!!
Gebed
Collecte ondertussen muziek
Slotlied : Hij kwam bij ons heel gewoon (HH 181)
Zegen