Kerkdienst aanstaande zondag 10.00 uur

op 1-01-2023

Orde van dienst
zondag 1 januari 2022 te Delfgauw
Voorganger: mw. P. Vossegat, Zoetermeer

 

Welkom door ouderling van dienst

Zingen: Lied 513 (God heeft het eerste woord)

Moment van stilte

Gebed op de drempel

Bemoediging en groet

Het verhaal van het oude jaar

Lied: 276 vers 1 en 2 (Zomaar een dak boven wat hoofden)

Kyriegebed

Glorialied: Mijn Vader dank u wel (Hemelhoog 562)

Kindermoment

Gebed bij opening van het woord

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Genesis 32: 23-32

Lied: Hemelhoog 338 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Overdenking

Meditatieve muziek

Lied: Hemelhoog 453 Wat vlied of bezwijkt 3 coupletten

1
Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot;
moog ’t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd,
zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd.

2
Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

3
Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 416 vers 1,2 en 3 (Ga met God)

Zegenbede afgesloten met lied 416 vers 4 (Ga met God)

edwardKerkdienst aanstaande zondag 10.00 uur