Kerkdienst zondag 1 augustus

In de kerkdienst van zondag 1 augustus lezen we Genesis 3. Het hoofdstuk dat in de traditie van de kerk bekend staat als de ‘zondeval’. Maar wat zien we gebeuren, als we goed lezen? Wie is toch die slang? Wat verandert er in de relatie met God, mensen en schepping? Daar gaan we het over hebben.

Liturgie zondag 1 augustus 2021

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Kaars

Lied PS92:1,2

Bemoediging en groet

Lied LD839 Ik danste die morgen toen de Schepping begon

Gebed

Loflied HH4 Psalm 8

Kindermoment

Kinderlied HH621 Van A tot Z

 

Gebed

Lezing Genesis 3 (NBV’21)

Lied LD654:1 Zingt nu de Heer stemt allen in

Preek 1

Lied LD654:2

Preek 2

Lied LD654:3

Preek 3

Lied LD654:4

Preek 4

Meditatief orgelspel

Lied LD654:5,6

Gebed

Collecte

Lied LD837 Iedereen zoekt U, jong of oud

Zegen