Kerkdienst zondag 20 oktober

op 20-10-2019

In de kerkdienst van zondag 20 oktober lezen we twee verhalen waarin wordt geworsteld: Lucas 18:1-8 en Genesis 32:23-29. In het eerste verhaal probeert een weduwe haar recht te krijgen. Ze blijft een rechter net zo lang aan zijn kop zeuren, tot hij haar recht verschaft. In het tweede verhaal worstelt Jakob met God. In de preek gaat het over hoe wij ook met God kunnen worstelen.

Na de preek vieren we de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal.


Avondmaalsliturgie zondag 20 oktober, voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied LD975 Jezus roept hier mensen samen

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied My lighthouse

Kindermoment

Kinderlied HH23/PS84a Wat hou ik van Uw huis

 

Gebed

Lezing Genesis 32:23-29 (NBV)

Lied PS86:1,2

Lezing Lucas 18:1-8 (NBV)

Lied PS43:1,3 (DNP)

Preek

Lied HH84 Waarom, waarom

 

Bericht van overlijden

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

 

Dankzegging

Lied HH191 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Zegen

 

 

RobertKerkdienst zondag 20 oktober