Kerkdienst zondag 6 oktober: Israëlzondag

Zondag 6 oktober is het Israëlzondag. We lezen het Bijbelgedeelte waar Joden mee opstaan en slapen gaan: 4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Waarom is dit gebed voor Joden zo belangrijk? Wat kunnen wij ermee? En wat is dat eigenlijk ‘hart, ziel en al je kracht’? En wat heeft het voor effect als je God op die manier liefhebt?

Waarom we Israëlzondag vieren kun je hier nalezen. 

Liturgie Israëlzondag 6 oktober 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS122:1,2 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS122:3 (DNP)

Gebed

Bijbelwoorden Deuteronium 5:6-21 (BGT)

Loflied HH259 Adonai

Loflied HH350 Jezus, hoop voor de volken

Kindermoment 

Kinderlied HH337 Hij alleen

 

Gebed

Lezing Deuteronomium 6:4-9 (NBV)

Lied HH477 Heb de Heer je God lief

Preek

Lied Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád

Gebed

Collecte

Lied LD868 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Zegen