Schoolkerkdienst over de Ark van Noach

Zondag 19 mei is er vanaf 10:00 uur een schoolkerkdienst voor en door alle kinderen van de onderbouw van basisschool de Triangel. Aan de hand van het thema ‘Samen’ lezen we het verhaal van Noach en zijn boot. De kinderen mogen hun geknutselde dierenmuts op en reageren op het verhaal vanuit hun rol als schapen, leeuwen, apen, pauwen, bijen en poezen.

Het wordt een feestelijke dienst met serieuze inspiratie voor jong en oud. Dus mis de boot niet, en zorg dat je erbij bent!

Liturgie zondag 19 mei 2019

Voorganger: ds Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH707 Welkom in Gods huis

Bemoediging en groet God heeft alles gemaakt

Lied HH551 Dank U wel

Gebed Samen een rommel van de wereld gemaakt

Bijbelwoorden God maakt een nieuw begin met ons samen

Loflied HH327 Diep diep diep als de zee

Lolied HH4 Heer onze Heer (psalm 8)

Vertelling Samen (Noach en zonen) de ark bouwen

Lied We doen het samen

Vertelling Samen in de boot

Lied No No Noach

Vertelling Samen met God een verbond gesloten

Lied HH54 Na de zondvloed

Vertelling Samen voor de wereld zorgen

Lied LD981 Zo lang er mensen zijn op aarde

Gebed afgesloten met gezongen HH547 Onze Vader

Collecte

Lied HH61 De Here zegent jou

Zegen