Schoolkerkdienst over vasten

Zondag 18 februari is er om 10:00 uur een schoolkerkdienst met de bovenbouw van basisschool de Triangel in Kerk Delfgauw. Het gaat over het thema vasten. Steeds meer mensen onthouden zich in de veertig dagen voor Pasen van iets waar ze maar moeilijk zonder kunnen. Maar waarom zou je dat doen? En wordt God daar dan blij van? We lezen een gedeelte uit de Bijbel waarin het gaat over vasten, maar ook dat vasten alleen niet genoeg is in Gods ogen. Het gaat erom dat je, doordat je je ergens van onthoudt, met nieuwe ogen gaat kijken naar mensen die minder hebben dan jijzelf.Orde van dienst zondag 18 februari 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

Lied HH707 Met open armen

Welkom

Lied PS146:1,2,3 versie de nieuwe psalmberijming

Bemoediging en groet

Lied PS146:4,5 versie de nieuwe psalmberijming

Gebed door klas van meester Gert-Jan

Loflied HH4 Psalm 8

Loflied HH177 Heer ik prijs Uw grote naam

 

Gebed

Lezing Matteüs 4:1-2 (BGT) ds. Robert

Lied LD536 Alles wat over ons geschreven staat

Lezing Jesaja 58:1-10 (BGT) door Maarten

Lied HH706:1 Licht aan (couplet, refrein)

Lezing Matteüs 6:1-4;16-18 (BGT) door Sara

Lied HH706:2 Licht aan (couplet, refrein)

Preek

 

Meditatief orgelspel

Uitleg moment van toewijding

Moment van toewijding Ondertussen zingen:

Lied HH706 Licht aan (helemaal: couplet, refrein, couplet, refrein, bridge, couplet, refrein)

Gebed

Lied HH547 Onze Vader (zonder herhaling)

Collecte met hulp van Vera, Vigo, Nick, Femke, Rens, Cas

Lied HH408:1 Gaat heen in vrede (melodie Geest van hierboven)

Zegen