De preek van Startzondag 2022

bij Efeziërs 1

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten met ons,

Het plaatje van het beleidsplan begint bij Gods veelkleurige liefde. Zijn rijke overvloedige zegen. Want in de Bijbel leren we God kennen als een God van overvloed.

Die rijke veelkleurige zegen komt heel nadrukkelijk naar voren bij de scheppingsverhalen.

Er zijn veel verschillende werkwoorden nodig om te beschrijven hoe God hemel en aarde creëert:  God schept. God spreekt. God ziet. God noemt. God scheidt. God maakt. God zweeft over het water. God laat dingen gebeuren. God zegent. En God rust.

En God zegent dier en mens met zijn overvloedige zegen: wees vruchtbaar en wordt talrijk. In de tuin van Eden is een overvloed aan eten en water. Gods overvloedige zegen is genoeg voor iedereen.

De veelkleurigheid van de schepping begint bij de veelkleurigheid van wie God zelf is. Vader, Zoon en Geest zijn veel groter dan wij kunnen bevatten. De liefde in God zelf, van Vader, Zoon en Geest voor elkaar, is zo groot, zo rijk. En vanuit die liefde worden wij gezegend. De rijke genade van God kan ons telkens opnieuw verrassen.

De hemel en aarde laten ons zien wie God is, zongen we vorige week met Psalm 8.

De God, die zo veelkleurig zegent en schept, die leren we ten diepste kennen in zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus die altijd weer verrast met zijn woorden, met zijn daden, met zijn lijden, met zijn liefde, met zijn opstanding.

In Jezus concentreert God zijn liefde voor de schepping. In Hem onthult God het geheim van zijn grote plan voor de schepping:

9-10zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus.

Jezus is de Alpha en Omega, het begin en einde van Gods liefde. Zo groot, zo veelkleurig, zo allesomvattend. We raken er nooit over uitgeleerd, over uitgesproken, over uitgezongen. We ademen om van God te zingen.

Lied HH51 Adem om van U te zingen (=Psalm 145)

Als kinderen van God delen wij in die rijke veelkleurige zegen van God. Met open handen, verwachtingsvol naar wat God ons samen geeft. Met gesloten handen, verwachtingsvol naar wat God geeft aan ieder van ons individueel.

We zien de kerk graag als een plaats van ont-moeten. Een gemeenschap waar je rust kunt ervaren, omdat je er echt gezien wordt, door mensen en door God. Waar je je niet anders hoeft voor te doen dan je bent. Waar iedereen zijn talent kan oefenen. Waar je tot bloei komt als mens. Door Gods zegen kunnen we groeien, kan er uit ons komen wat God in ons heeft gelegd, nieuwe schepping.

Bijzonder aan deze kerk is dat het de enige kerk is in Delfgauw. Daar zit veel kracht in. Want het is Gods grote plan om alles in de hemel en op de aarde één te maken in Christus. Dat er hier mensen samenkomen van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus, nationaliteiten en kerkelijke achtergrond. Daar zit enorm veel kracht in.

Maar het is ook lastig. Het gaat tegen onze menselijke natuur in, want het is veel  makkelijker om samen te zijn met mensen die op je lijken. En het gaat tegen onze maatschappij in, waar we ons vooral terug trekken in onze eigen bubbel. Buiten de kerk zijn er nauwelijks plekken waar je echt mensen ontmoet die zo anders zijn dan jij.

We willen oefenen in het waarderen van die diversiteit aan mensen. Omdat we geloven dat de diversiteit aan mensen ons helpt om Gods liefde nog meer te leren kennen. Omdat we geloven dat je in het geloof juist ook heel veel kunt leren van mensen die anders zijn dan jij.

Een van de dingen waarin we willen groeien is het samen kerk zijn met verschillende generaties. Dat zie je ook verbeeld in die boom links van het kerkgebouw. Een vierseizoenenboom.

Elke levensfase heeft zijn kracht. Het enthousiasme van de jeugd in de lente. De bloei en kracht van jonge volwassenen in de zomer. De rijpheid en wijsheid van de middengeneratie in de herfst. De rust, het vermogen om los te laten, van senioren in de winter. We hebben al die generaties nodig om te bloeien als kerk.

En God dank zijn we met al die generaties. Dat is bijzonder voor een gewone dorpskerk in deze tijd. Vaak ontbreken jonge mensen in een kerk. Of wordt er een nieuwe kerk gestart speciaal voor jonge generaties. Wij willen het samen blijven doen.

Dat vraagt ook echt wat van ons als kerk. Afgelopen zomer kwam dit boek uit: Samen Jong, dat precies daarover gaat. Hoe kun je nou echt met alle generaties kerk zijn. Het onderzoek laat zien dat het van ons vraagt om jonge generaties voorrang te geven, juist ook om het samen met alle generaties te kunnen doen.

Het zou ook mooi zijn als we letterlijk kunnen groeien in veelkleurigheid. De kerk in Nederland krimpt. Maar wereldwijd groeit de kerk. En veel migranten in Nederland zijn volgelingen van Jezus. Het zou mooi zijn als nog meer mensen met een internationale achtergrond hier hun thuis kunnen vinden. Vluchtelingen, expats. Velen van hen ervaren het ook als een roeping om de kerk in dat heidense Nederland opnieuw tot bloei te laten komen. Als zij hier een thuis kunnen vinden, kunnen we Gods veelkleurigheid nog beter leren kennen.

Lied HH233 Laat me in U blijven, groeien, bloeien

God geeft zegen. Over gelovigen. Maar ook aan wie niet gelooft. Gods handen zijn op het plaatje ook bewust zo groot dat ze verder reiken dan dit kerkgebouw. Wij mogen delen in die zegen, en er weer van uitdelen. Door woord en daad iets van Gods Koninkrijk bekend maken aan de mensen.

‘Genieten van genoeg’ zijn woorden die daar mooi bij passen in deze tijd. Want we leven in tijd waarin veel op ons af komt. Crises, waaronder de klimaatcrisis. Een grote druk die op ons ligt om allerlei ballen omhoog te houden en maximaal te presteren.

Het is voor ons een uitdaging om daar niet in mee te gaan. Om te genieten van genoeg. We hoeven niet mee te gaan met de afgoderij van overconsumptie. We hoeven niet druk te zijn, als we weten wat echt belangrijk is in ons leven. We kunnen genieten van genoeg, als we leren om het kleine en nabije te waarderen.

Zo willen we als rentmeesters de schepping dienen. En daarin onze medemensen voorgaan.

Zo kan ik nog veel meer vertellen over het plaatje. Wist je bijvoorbeeld dat de drie-eenheid er bewust in zit. De handen van de Vader, het kruis van de Zoon, de duif van de Heilige Geest? Dat de vlinder een prachtig symbool is van de opstanding?

Meer dan genoeg om de komende jaren mee aan de slag te gaan. In afhankelijkheid van Gods rijke veelkleurige zegen. Amen.

Lied LD978 Aan U behoort, o Heer der heren