De preek over influencer Abraham

bij Genesis 12:1-8 en Lucas 19:1-10

Nakomelingen van Abraham, gasten in ons midden,

Influencers. Mensen als Pewdipie, Christiano Ronaldo, Anna Nooshin, Nikkie de Jager. Het zijn mensen met miljoenen of honderden miljoenen volgers op Youtube, Instagram, Facebook en Twitter. Hun volgelingen laten zich door hen inspireren: ze verlangen ernaar om net zo gezegend te zijn als zij: net zo goed te kunnen voetballen, opmaken, mooi te zijn, interessant te zijn. En vanwege hun grote invloed huren bedrijven deze influencers in om reclame te maken voor hun producten.

Maar dat is nog niks vergeleken met de grootste influencer aller tijden: Abraham. Hij heeft op dit moment ruim 4 miljard volgelingen: Joden, christenen en moslims. En hij is al 4000 jaar werkzaam als influencer. Dat zijn cijfers waarbij vergeleken Pewdipie een hele kleine jongen is.

En Abraham wordt als influencer ingezet door God zelf:

1De HEER zei tegen ?Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je ?familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

2Ik zal je tot een groot volk maken,

ik zal je ?zegenen, ik zal je aanzien geven,

een bron van ?zegen? zul je zijn.

3Ik zal ?zegenen? wie jou ?zegenen,

wie jou bespot, zal ik ?vervloeken.

Alle volken op aarde zullen wensen

gezegend te worden als jij.’

 

Of zoals die laatste zin ook vertaald:

‘Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’.

 Abram wordt geroepen en gezegend om een bron van zegen te zijn voor anderen. Om hen positief te beïnvloeden.

In de tijd dat Abram leefde lijkt het helemaal de verkeerde kant op te gaan met de schepping. God heeft in het begin mensen geschapen om tot zegen te zijn voor de schepping. Zij mogen over voor de schepping zorgen. In vrede en harmonie leven met elkaar en met de natuur. Maar in de eerste hoofdstukken van de Bijbel zie je dat telkens weer misgaan. Adam en Eva kiezen ervoor om zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Het eindigt met verwijten, schaamte en ruzie. De ene broer slaat de andere dood. Binnen een paar generaties zijn de mensen bezig met heersen, beroemt worden, met wraak, er worden wapens gesmeed. Mannen onderdrukken hun vrouwen. De natuur wordt vernield door de bouwwoede van mensen.

 En God grijpt in, door één iemand uit te kiezen. Door met hem en zijn familie een nieuwe begin te maken. Door via één influencer de rest van de mensheid positief te beïnvloeden. En God roept ons allemaal om onderdeel te worden van die familie. Om onderdeel te worden van de familie van mensen die geroepen zijn om een zegen te zijn voor de ander.

 Maar dat Abraham door God wordt geroepen als influencer is eigenlijk heel onverwacht. Hij is een gewone nomade stamleider. Zijn vader is ooit al verhuisd van Ur naar Charan. Omdat hij het gevoel had dat hij naar een nieuwe belooft land moest. Kanaän. Maar hij is halverwege blijven steken. En zijn zoon, Abram, zoals hij dan nog heet, neemt die roeping dan over.

Abram hoort een stem en voelt zich geroepen:

1De HEER zei tegen ?Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je ?familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’

Dus Abram hoort de stem van God.

Dat is iets heel moois. Dat je God zo direct tot je hoort spreken. Dat betekent dat God niet een abstracte kracht is. Maar iemand die mensen roept. En die roep kunnen wij allemaal horen. Die roept begint al in de baarmoeder, waar God je heeft gevormd. Die roep klinkt bij de doop van Kaj  Robertus en Lotte Sofie. We noemen hun doopnaam. Zoals God Abram bij naam roept en Jezus Zacheüs uit de boom roept. En zo kun je in je leven Gods stem leren verstaan. Door de Bijbel. Door te luisteren in gebed. Via andere mensen die woorden van God tot je spreken. En soms ook heel bijzonder en direct zoals bij Abram. Het laat iets zien van Gods betrokkenheid bij ons leven. Van zijn grote liefde voor ons. Het bewijst dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Maar bij dat geroepen worden, hoort ook een antwoord. De vader van Abram, Terach, werd ook al geroepen om op weg te gaan naar Kanaän. Hij luisterde in eerste instantie, maar besloot halverwege toch te stoppen. In de Bijbel wordt er vaak teruggekeken naar het verhaal van Abram. En dan wordt er gezegd: het is heel bijzonder dat Abram niet alleen God hoorde, maar ook nog naar die roepstem luisterde. Hij gehoorzaamde. Hij deed wat God van hem vroeg. God is goed en Hij heeft het beste met ons voor. Als we naar Hem luisteren, is dat voor ons eigen bestwil.

Maar dat lijkt niet altijd zo. Voor Abram is het uitvoeren van wat God van hem vraagt een enorme uitdaging. In Charan woont hij veilig bij zijn familie. Ze zorgen voor elkaar. En dat is des te belangrijker, omdat Abram geen kinderen heeft. Hij is al op leeftijd. Zijn vrouw Saraï blijkt onvruchtbaar te zijn. En als je geen kinderen hebt, heb je in die tijd niemand die op je oude dag voor je zorgt. Abram neemt een groot risico door op weg te gaan naar een nieuwe land, ver weg van zijn familie.

Maar gelukkig roept God ons nooit alleen. Hij roept ons samen om op weg te gaan. Abram hoort Gods stem en gaat op weg. En hij neemt zijn familie mee. Zijn vrouw Saraï. Zijn neef Lot. En alle mensen en dieren die bij hem horen. Ze gaan samen op weg naar het beloofde land. De roeping en zegen die Abram ontvangt geldt voor zijn hele familie.

En zo gaat het ook bij Zacheüs. Hij klimt uit de boom. Hij verandert zijn leven. En dan zegt Jezus:

9Zacheüs, je hoort weer bij het volk van ?Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. 

Zacheüs hoort weer bij het volk van Abraham. Zacheüs hoort weer bij de mensen die geroepen zijn om een zegen te zijn voor een ander. En Zacheüs is daarmee ook weer een zegen voor zijn gezin.

Een kinderbijbel vertelt het zo: Voortaan zat Zacheüs ’s avonds niet meer zijn geld te tellen. Maar speelde hij ’s avonds monopolie met zijn kinderen. Doordat Zacheüs wordt gered, wordt zijn hele gezin gered.

En zo is het ook met de doop. In de doop worden we onderdeel van het volk van Abraham. Want dat is wat Jezus kwam doen: mensen weer bij het volk van Abraham laten horen. Ook Abraham en Abrahams nakomelingen waren niet altijd een zegen. Ook zij zorgden niet goed voor de schepping en voor elkaar. Maar Jezus is gekomen om de familieband te herstellen. Iedereen die door Jezus wordt geroepen, wordt onderdeel van Gods gezin. Kinderen van Abraham.

Zo worden we geroepen bij de familie die er is om anderen tot zegen te zijn. Je hoort erbij. Je bent niet langer alleen. En je leeft niet langer voor jezelf, maar voor de Heer. Voor elkaar.

En die familie. Die geroepen is om anderen tot zegen te zijn. Die leeft van de ontmoeting met God. Toen Abram aankwam in het beloofde land, verscheen God aan hem. Hij ontmoette God. Hij merkte: God woont hier, in dit land. Hij is bij mij. En Abram bouwde een altaar als teken van Gods aanwezigheid. Zoals ook Zacheüs God ontmoette toen Jezus bij hem kwam logeren. Die ervaring, van Gods aanwezigheid, daarvan getuigt de doop. God is bij ons. Zijn naam is ‘Ik ben’, Ik zal er zijn.

En wij mogen meelopen met Abram. Op weg naar het beloofde land. Door God geliefd en geroepen. Door Hem gezegend om anderen tot zegen te zijn. Door Hem bij elkaar gebracht als nakomelingen van Abraham, één volk van God. Levend van de ontmoeting met God. In dat grote verhaal mogen Kaj en Lotte nu meewandelen. Als nakomelingen van Abraham. Met Gods familie verbonden door Jezus. En vanuit dat verhaal krijgen wij een uitdaging mee:

Preekchallenge: voor wie kun jij deze week als nakomeling van Abraham een bron van zegen zijn?

Amen.