De preek van 11 oktober 2015 – ds. Robert Stigter

Schoolkerkdienst (Matteüs 12:1-8)
(preek niet helemaal uitgschreven)

In het leven van oudere mensen, van jullie opa’s en oma’s, veel veranderd. Ook in de kerk: beamer, laptop, microfoon, band ipv alleen orgel, kerkgebouw. Zo ook heel erg veel veranderd wat mensen doen op zondag.

Stelling: Toen ik in de bovenbouw zat mocht ik op zondag een ijsje kopen.
Stelling: het is goed dat de Albert Heijn in Delfgauw op zondag open is.

Visie erg veranderd, ik heb wel eens gehoord: het is slechter geworden, we luisteren niet meer naar Gods bedoeling. Maar is het wel Gods bedoeling dat je op zondag niks mag (fietsen, ijsje kopen, naar dansen)

Bijbelse bedoeling: rust
Exodus 20:8-11 BGT

8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.

In dit stuk gaat het over het verhaal van de schepping. Van hoe God de aarde maakt en daarna op de zevende dag rust. Maar God rust niet omdat hij moe is van het harde werken. En je moet het verhaal ook niet zien als een soort Ikea handleiding van hoe bouw je een aarde. Het verhaal van de schepping gaat over God die een plek maakt waar hij zelf kan wonen. Over God die als het ware een tempel bouwt. En net als wanneer je een huis bouwt en klaar bent, gaat God op het eind op de plek wonen die hij gemaakt heeft: de aarde. Hij stopt met bouwen en gaat rusten. Rusten betekent dat God gaat wonen op de aarde. Dus als wij rust houden op zondag, stoppen wij met werken en kunnen we dichtbij God zijn. Omdat God ook dichtbij ons is en dichtbij ons woont.

Deuteronomium 5:12-15 BGT

12 Houd je aan de sabbat, omdat ik, de Heer, dat wil. De sabbat is een bijzondere dag. 13 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 14 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 15 Want jullie mogen nooit vergeten dat ik jullie bevrijd heb. Ik heb ervoor gezorgd dat jullie nooit meer als slaven hoeven te werken. Ik heb mijn macht laten zien en ik heb jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Daarom wil ik dat jullie je aan de sabbat houden.

Deuteronomium: 
Als slaven gewerkt in Egypte, mochten nooit rusten, altijd werken. Mochten van de Farao ook geen tijd nemen om te zingen en te bidden tot God. God had ze bevrijdt. Mochten niet weer slaven worden. Als je elke dag werkt ben je een slaaf van je werk en geen vrij mens meer.

Dichtbij God zijn, vrij zijn.
Werd bij de mensen die deze regels van God hoorden meer en meer: wij zijn anders dan de andere mensen: wij mogen op een dag niet werken van onze God. Als je ook niet werkt op sabbat hoor je bij ons, als je wel werkt hoor je er niet bij.
Zoiets was zondagsrust vroeger ook: vooral een regel waar je aan kon zien of iemand wel bij het juiste geloof hoorde. Iets wat bepaalde of je er wel of niet bij hoorde.

Jezus
Doet allemaal dingen die niet mogen op sabbat: laat zijn leerlingen koren oogsten en eten. Maakt mensen beter op sabbat die hij ook een dag erna beter kon maken. Jezus zei: de sabbat is er voor de mens, niet de mens is er voor de sabbat. Jezus vond het niet goed dat de sabbat een scheiding maakte tussen de mensen die wel en niet bij het volk van God hoorde. Dat bepaalt niet wat je bent. Jezus zei: Ik ben de mensenzoon, ik bepaal wie jij bent. Of je in mij wilt geloven en mij wilt volgen. Dat is bepaalt wie je bent.

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Jezus zegt: de sabbat, de zondag is er om rust te brengen in je leven. Om dichtbij God te zijn en tijd te hebben voor de dingen die echt belangrijk zijn in het leven.

Lukt dat?
Stelling: Mijn vader en moeder hebben genoeg rust in hun kont (ze zijn vaak genoeg thuis en hebben dan ook tijd voor mij).

Tijd voor een goed gesprek met je kind. Gaat erom hoe je kind het ervaart. Niet leuk, en ik denk nog zacht uitgedrukt. Soms kan het ook niet anders. Hypotheek, werkloos, scheiding. Vaak vaders die gemist worden. Kijk in ieder geval of je zelf leeft naar wat je zelf belangrijk vindt. Zorg dat je niet de slaaf bent van je smartphone (herkenbaar).

Conclusie
De regels van wat er wel niet op zondag zou mogen, daar gaat het niet om. Of je je wel of niet aan die regels houdt, dat bepaald niet wie je bent. Jezus wil bepalen wie wij zijn. God wil niet dat wij allemaal dingen niet mogen. Gods regels zijn er juist voor ons, om ons te helpen. Wij zijn er niet voor de regels. De regels zijn er vanwege Gods liefde. Omdat hij dichtbij ons wil zijn. Omdat hij wil dat wij vrij zijn en geen slaven zijn van ons werk, van onze smartphone. Of dat wie wij zijn wordt bepaalt door of je een hobby’s heel goed kunt. Daarom is er de zondag. Elke zondag kun je hier samenkomen om weer te worden stilgezet bij wat echt belangrijk is. Om weer rust in je kont te krijgen.

Amen.