De preek van de oudejaarsdienst 2019

bij Psalm 8

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

We gaan het dit jaar helemaal anders doen om 12 uur vannacht. Al dat vuurwerk is super slecht voor het milieu, zonde van het geld, verschrikkelijk voor allerlei huisdieren, en leidt tot allerlei oorlogswonden op de eerst hulp. Dus we gaan het helemaal anders doen.

Mijn idee is dat we om precies 12 uur vannacht in heel Nederland alle lampen uit doen. Dan gaan we naar buiten. En kijken we samen naar de sterren. En dan worden we even stil.

Die sterren kunnen we in Delfgauw normaal gesproken nauwelijks zien door alle lichtvervuiling. En dat is zonde, want de sterren halen volgens Psalm 8 het beste in ons naar boven, in tegenstelling tot vuurwerk.

Vuurwerk zorgt ervoor dat we ons als mensen heel wat gaan voelen. Wat een prachtig vuurwerk wij als mensen kunnen maken. En de mensen die in groepjes door de straten trekken en met vuurwerk gooien, voelen zich bijna als goden. Ze gaan naast hun schoenen lopen. Zij zijn de baas op straat. Zij heersen in de chaos. Maar als je naar de sterren kijkt krijg je een heel ander gevoel. Je voelt je dan juist heel klein.

  • Als ik de maan en sterren zie daarboven, kan ik het wonder bijna niet geloven dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt?

Wat stelt een mens nou helemaal voor? Ten opzichte van die enorme brandende sterren zijn wij niks. Stofjes, lucht. Sterren die al een eeuwigheid bestaan, en ons leven dat voorbij is in een ogenblik.

Misschien heb je de afgelopen jaar wel iets gemerkt van die kwetsbaarheid. Liet je gezondheid het afweten. Heb je geliefden zien sterven. Liep je vast in het leven. Heb je klap na klap opgelopen. Heb je een jaar achter de rug vol zorgen en problemen. Het leven kan heel hard zijn. Onze sterfelijkheid kan uit het niks tevoorschijn komen.

Dan mag je weten dat de Heer, de God die de maan en de sterren heeft geschapen, ook jou in het oog heeft gehad. Hij heeft aan je gedacht en voor je gezorgd. Misschien heb je dat ervaren in de moeilijkheden. Misschien leek God juist ver weg. Maar de Psalm is er heel duidelijk over: God heeft ons op het oog. Als je naar de sterren kijkt zie je hoe weinig jezelf voorstelt. Maar je mag weten dat God van je houdt, jou kent, en voor je zorgt.

  • U hebt de mens haast als een god verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven. U legt de schepping aan zijn voeten neer. De hele wereld heeft hij in beheer.

Misschien was het afgelopen jaar voor jou juist schitterend en vol vuur. Heb je genoten van de liefde. Heb je diploma’s gehaald, prestaties neergezet. Ben je gegroeid als mens, als gelovige. Voelde je iets van het goddelijke dat God in je heeft gelegd. We zijn gemaakt voor grote dingen. Gemaakt voor eer en heerlijkheid. De Heer, de schepper van hemel en aarde, heeft de schepping aan onze voeten gelegd. De wereld aan ons in beheer gegeven. Als wij onze talenten goed inzetten. Als wij groeien in echt mens zijn. Dan kan dat heel bevestigend voelen. Dan kun je een topjaar hebben.

Misschien had 2019 voor jou wel iets weg van allebei. Met hoogtepunten en dieptepunten.

  • De eerste woordjes die een kind kan uiten, gebruikt U om uw vijanden te stuiten. De allerkleinste is met zijn gepraat een kracht waarmee U tegenstand weerstaat.

Kleine kwetsbare mensjes, worden door God gebruikt om de vijand te stuiten. God keert alles om. Zijn reddingsplan begint anders dan je zou verwachten. Er word een kind geboren. Een kind dat huilt, poept, brabbelt. Een kind dat zijn eerste nacht doorbrengt in een voerbak. Een kind dat al snel wordt opgejaagd door de wereldleiders. Maar juist met dat kwetsbare kind, weerstaat God de tegenstand.

  • U hebt de mens haast als een god verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven. U legt de schepping aan zijn voeten neer. De hele wereld heeft hij in beheer.

Dit kind wordt genoemd: zoon van God. In dit kind voert God zijn grote plan uit. Zoals Paulus dat plan beschrijft in Efeziërs 1:21

zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

De hele schepping wordt aan de voeten van Christus gelegd. In Hem worden hemel en aarde weer één. Aan Hem worden alle machten en krachten van het kwaad onderworpen. In Hem raakt het kwaad uitgeput.

En daarom is er hoop voor het nieuwe jaar. Hoop voor 2020. God heeft alles in hemel en aarde onder Jezus’ voeten gelegd. Jezus is koning, Hij is de Heer, ook in het jaar van onze Heer, anno domini, 2020. En Hij nodigt ons uit om Hem te helpen om de schepping ook in 2020 te beheren.

 De mens draagt zorg voor vee en wilde dieren,

  • voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren, voor wat er aan de hoge hemel zweeft, voor wat er in de diepe zeeën leeft.

Er zijn zoveel manieren waarop wij God het komende jaar mogen dienen. Vuurwerkrommel opruimen, zodat het niet zijn weg zoekt in de rivieren. Eenzamen opzoeken, je werk met vreugde doen, groeien in het inzetten van je talenten, elke dag dankbaar beginnen, huilen met wie verdriet heeft, lachen met wie iets vrolijks heeft meegemaakt. Alles wat je doet, doen alsof het voor de Heer is.

2020 is een jaar vol uitdagingen en kansen, voor ons allemaal. God heeft ons ook het komende jaar op het oog. Hij houdt van ons. Hij neemt ons in Zijn heilige dienst. Zo wordt 2020 een gezegend jaar, waarin we heel de schepping tot zegen mogen zijn. En af en toe op mogen kijken naar de sterren. Amen.