De preek van zondag 29 januari

Over Psalm 63

Gemeente, gasten in ons midden,

2 God, u bent mijn God, u zoek ik,

naar u smacht mijn ziel,

naar u hunkert mijn lichaam

Herken je dat? Zo’n groot verlangen naar God?

Misschien komt het je een beetje overdreven over. ’s Nachts als je in bed ligt nog steeds Gods naam blijven fluisteren. In de kerk zingen met je handen geheven.

Het past niet zo goed bij de meesten van ons. We hebben geleerd dat je je emoties niet te veel moet uiten, zelfs niet in de kerk.

Het is bij ons vaak niet het ene moment fantastisch en het andere moment helemaal niks. Als iemand je vraagt hoe het met je gaat is het antwoord al snel: het gaat wel goed, druk, en dan volgt er meestal iets wat nog wel beter zou kunnen. En zo is het ook met geloven. God hoort erbij in ons leven. Maar het is ook weer niet zo dat we sterk naar Hem verlangen. Omdat we te druk zijn om echt voor Hem open te staan. Omdat we genoeg andere zekerheden hebben waar we ons leven op kunnen bouwen.

Maar misschien is het bij jou wel anders. Misschien ben je op dit moment wel helemaal vol van God. Heb je meegemaakt dat God je gebeden heeft verhoord. En komen de lofliederen vanmorgen vol overtuiging van je lippen.

Misschien raakt deze Psalm aan een verlangen. Heb je vroeger een periode meegemaakt waarin je helemaal vol was van God. Leefde je zo vol van God, alsof je dichterbij hem was. Alsof je in zijn heiligdom was, de tempel, dichtbij waar Hij woont. En voel je het nu niet meer zo, in Gods aanwezigheid. En verlang je terug naar die tijd.

Misschien ken je mensen met zo’n groot geloof en vertrouwen. En zou je dat ook wel eens willen. Helemaal vol zijn van God.

Misschien raakt deze Psalm wel de dorst die je op dit moment ervaart.

De pijn,

het verdriet,

het gemis,

de leegte.

Bevindt je je nu in de woestijn. Schuurt de gure woestijnwind tegen je huid. Zie je geen uitweg, geen toekomst. Staat je leven vol met vraagtekens.

Mijn God die ik zoek, waar bent U nu ik U nodig heb?

In deze Psalm zit het allemaal.

De blijdschap van dichtbij God leven.

Het gemis.

Het verlangen.

De woede over er verkeerd gaat in je leven en in de wereld.

Het vertrouwen dat God alles weer ten goede keert.

Deze Psalm raakt ons leven, hoe we ons ook voelen. En de kern van de Psalm gaat verder dan ons gevoel. Dan ons leven. De kernzin is:

4 Uw liefde is meer dan het leven.

Gods liefde is meer dan het leven.

Gods liefde, zijn trouw, zijn trouw aan zijn verbond, zijn trouw aan ons mensen, is groter dan alles. Groter dan ons verlangen. Groter dan ons gemis. Groter dan onze vreugde. Groter dan alle problemen die in het leven op ons afkomen.

Wat er ook gebeurt in je leven. God is erbij.

Je mag altijd schuilen in de schaduw van zijn vleugels, zoals een kleine vogel schuilt bij zijn vader en moeder.

Je mag er altijd op rekenen dat God je helper is.

Je mag erop vertrouwen dat je met je ziel verkleeft zit aan God.

Dat Hij je niet loslaat. Dat Zijn hand je nooit loslaat. Wat er ook gebeurt.

4 Uw liefde is meer dan het leven.

Gods trouw en liefde zijn meer dan het leven.

Daar zit ook iets in dat dit leven niet alles is.

God helpt ons. We kunnen bij God schuilen. Maar dat betekent niet dat alles gaat zoals wij het zouden willen. Of dat God ons helpt zoals wij willen dat Hij ons helpt.

Maar zelfs als God ver weg lijkt. Als de dood het lijkt te winnen. Als de machten en krachten die ons naar het leven staan lijken te winnen. Als mensen naar het zwaard grijpen. Als dodelijke ziekten toeslaan. Als het einde van het leven komt. Dan nog is dat niet het einde van Gods liefde.

4 Uw liefde is meer dan het leven.

Paulus schrijft daarover:

Romeinen 8: 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Wie gelooft in Jezus, wie trouw zweert aan deze koning, hoeft geen gevaar van de dood te vrezen. Wie op koning Jezus vertrouwt, mag weten dat Zijn liefde meer is dan het leven. Dat de dood niet het einde is. Dat God ons in Jezus het eeuwige leven heeft gegeven. Een leven over de grens van de dood heen. Opstandingsleven. Een leven op de vernieuwde hemel en aarde als Jezus terugkomt en de doden zullen opstaan. Als alle stemmen die God tegenspreken zullen verstommen.

4 Uw liefde is meer dan het leven.

Of we nu het gemis voelen. Vol zijn van God. Verlangen naar dichterbij God leven. Of het eigenlijk wel prima gaat zo, zonder grote ups en downs.

We kunnen God altijd de eer geven. Omdat we kunnen vertrouwen op zijn goedheid, zijn liefde, zijn trouw. Wat er ook gebeurt.

En Hem de eer geven geeft ons kracht om ons leven weer te zien zoals het is: gedragen in Zijn hand.

Wij in de schaduw van zijn vleugels.

Onze ziel verkleefd aan God.

God als onze helper.

4 Uw liefde is meer dan het leven,

mijn lippen zingen uw lof.

5 U wil ik prijzen, mijn leven lang,

roepend uw naam, de handen geheven.

6 Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,

jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

Amen.