Hemelvaart 2017

Tekst: Handelingen 1:1-4, Daniël 7

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

Stel. Je zit in de auto. Op weg naar Zuid-Frankrijk. Bij Parijs heb je urenlang in de file gestaan. Het is 35 graden en om een of andere reden is de airco uitgevallen. Achterin zitten twee kinderen. Het is nog 10 kilometer naar de camping. En iemand vraagt van achter in de auto: mam, zijn we er nou al bijna?

Zo’n vraag krijgt Jezus van zijn leerlingen. Het is inmiddels 40 dagen na Pasen. Jezus is totaal onverwacht voor zijn leerlingen opgestaan uit de dood. Tijdens een periode van 40 dagen is hij regelmatig aan hen verschenen. Honderden mensen hebben hem gezien en herkend als de opgestane Heer. En nu is hij voor het laatst lichamelijk aanwezig bij zijn leerlingen. Hij heeft hen in die 40 dagen van alles verteld over het Koninkrijk van God. Hij heeft hen verteld over de Heilige Geest die hij zal zenden. Dat hijzelf door de Heilige Geest aanwezig zal zijn. En dat zij door de Heilige Geest krachtige dingen zullen doen en van Hem zullen getuigen.

Maar zijn we er nou bijna? 6‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Is dit nu het moment waarop Jezus koning wordt? Is dit het moment dat God weer koning wordt over Israël?

Ja en nee.

Ja. Dit is het moment dat Jezus koning wordt. Let maar op wat er gebeurt.

9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en ?opgenomen? in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

Jezus verdwijnt omhoog in een wolk. De wolk staat voor de hemel. De hemel is niet een plek ergens daarboven. Voorbij de derde wolk linksaf. De hemel is de dimensie waaruit God de aarde bestuurd. Een dimensie dichtbij, waar altijd Gods wil geschiedt. Een dimensie gescheiden maar ook verbonden met ons hier op aarde.

En dan schakelen we over naar die andere dimensie. Naar de tekst uit Daniël. Een profetie over Jezus’ hemelvaart. Vanuit het perspectief van dimensie van de hemel.

13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14Hem werden macht, ?eer? en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Iemand die er uitziet als een mens, letterlijk staat er ‘een mensenzoon’, komt op de wolken de dimensie van de hemel binnen. Hij nadert voor de troon van God de Vader. En hem wordt het koningschap verleend over de hele aarde. Zijn koningschap zal nooit verdwijnen. Zoals ooit belooft was dat het koningschap van het nageslacht van David nooit zou verdwijnen.

Jezus is koning. En ja, dat betekent dat al het kwaad is verslagen. In de profetie van Daniël wordt het kwaad beschreven als vier dieren. Wilde dieren die alles kapot maken. Die zich van God niks aantrekken en zijn volk onderdrukken. Maar met de komst van de menszoon in de hemel verliezen zij hun macht.

Dus we zijn er al? Gods koninkrijk is voltooid? Zijn wil geschiedt in de hemel en op de aarde?

Nee. Het betekent niet dat we er al zijn. Want de dieren bestaan nog steeds, al is hun de macht ontnomen.

12De dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund.

Het zijn Daniëls woorden om aan te geven dat we er nog niet zijn. God is koning geworden in Jezus. Het koninkrijk van God heeft gewonnen. De beesten zijn verslagen. Maar zoals de engelen zeiden tegen de leerlingen:

11 ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ?Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ?opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Als Jezus weer komt, dan is het kwaad definitief verslagen.

27Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de ?heiligen? van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen.”

Maar zover is het nog niet.

Deze dagen is dat weer helemaal duidelijk geworden. De gruwelijke aanslag in Manchester waarbij 22 mensen, onder wie veel kinderen en tieners, om het leven kwamen, en 59 mensen gewond raakten. Het kwaad, het beest bestaat nog steeds. En voor je het weet wordt je bang. Bang dat het jou overkomt. Bang dat het jouw kinderen overkomt. Bang dat het ons hier overkomt.

Die angst die hoort bij het beest. Het is buitengewoon angstaanjagend. Als het kwaad je zo treft. Zoals je bang kunt zijn voor de dood, voor de toekomst, voor het verliezen van je gezondheid. Bang om afhankelijk te worden. Bang dat je je examen niet haalt. Bang dat je ontslagen wordt. Bang niet je niet meetelt in de groep.

Maar je hoeft niet bang te zijn. Jezus is koning. Hij heeft alle macht. Hij komt terug. Het kwaad gaat het sowieso niet winnen.

En de beste manier om je tegen de angst te wapenen, is wat de leerlingen doen. 12Daarop keerden de ?apostelen? van de ?Olijfberg? terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het ?bovenvertrek? waar ze verblijf hielden: ?Petrus? en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en ?Tomas, Bartolomeüs en ?Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en ?Simon de IJveraar? en Judas, de zoon van Jakobus. 14Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het ?gebed, samen met de vrouwen en met ?Maria, de moeder van ?Jezus, en met zijn broers.

Ze zijn Jezus kwijt. Maar in plaats van zich eenzaam terug te trekken, zoeken ze elkaar op. Vol vuur en eensgezind aanbidden ze God en bidden ze. Want door God te aanbidden als koning, worden we sterk. Door te bidden, door samen te komen, door te aanbidden, worden we onderdeel van de hemelse dimensie. Worden we vol van de kracht van Jezus. Zijn we sterk genoeg om elke vorm van kwaad te weerstaan. Jezus is ten hemel gevaren. Hij is koning. En Hij laat ons nooit alleen. Amen.