Preek bidddag, Matteüs 6:19-24

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

Soggen

Weten jullie wat soggen betekent? Soggen, S.O.G, staat voor ‘studie ontwijkend gedrag’. Nog even facebook checken, even je Instagram bijwerken, nog even je mailbox leegmaken, nog even het nieuws kijken. En jezelf voorhouden dat als je dat gedaan hebt dan je dan toch echt begint aan het maken van die opdracht voor je studie, aan je huiswerk, of … aan het schrijven van je preek. En soggen kan best problematisch zijn. Want als je iets echt moeilijks of belangrijks moet doen, moet je je daar op concentreren. Telefoon van je bureau af, de krant van tafel, de televisie uit.

DOG

Jezus waarschuwt ons in deze tekst voor ‘discipelschaps ontwijkend gedrag’. Het stuk dat we lazen komt uit de Bergrede. Dé toespraak van Jezus over hoe hij wil dat zijn leerlingen leven.

En als leerling van Jezus komen er heel wat dingen in je leven langs die je afleiden van waar het echt om gaat. Om leerling zijn van Jezus. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Doen wat je hand vindt om recht te maken. God de eer geven die Hem toekomt.

Schatten op aarde

Wat leidt ons dan af? Wat stimuleert ons ‘discipelschaps ontwijkend gedrag’?

Jezus zegt: 19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en ?dieven? breken in om ze te stelen.

Jezus waarschuwt voor schatten die we verzamelen. Voor bezit. Dingen die kunnen worden gestolen, zoals mooie tv’s, telefoons. Dingen die kunnen verroesten, zoals een mooie auto. Dingen die door motten kunnen worden opgegeten, zoals die jurk waar je zo blij mee bent. Dingen die kunnen vergaan en verdwijnen. Beleggingen, geld, huizen.

En uiteindelijk ook wijzelf. Uiteindelijk is ook onze gezondheid kwetsbaar, komt er voor ons allemaal een moment dat we onze laatste adem uitblazen. Stof ben je, tot stof keer je terug.

Waar je oog op valt

Maar Jezus waarschuwt ons niet alleen voor spullen en dingen waar we aan gehecht zijn, zoals onze gezondheid. Hij waarschuwt ons ook voor waar we naar kijken.

22 Het oog is de ?lamp? van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

Waar kijk je naar? Dat kan heel letterlijk zijn. Als je verslaafd bent aan je telefoon of je computer, en je kijkt er ongemerkt de hele dag op, dan is je oog aan het eind van de dag letterlijk beschadigt door het kijken op een beeldscherm. Het kan gaan om dingen die je ziel beschadigen, bijvoorbeeld als je porno kijkt of leest. Of als je de hele dag de waarde van je beleggingen in de gaten houdt. Of als je je de hele tijd verdiept in slecht nieuws uit de wereld, waardoor je vertrouwen in je medemens alleen maar verder daalt.

Ten diepste gaat het over waar je blik op gericht is. Kijk je naar wat bij deze wereld hoort. Bij deze tijd. Of kijk je naar wat bij het Koninkrijk van God hoort. Wat blijvend is. Wat hoort bij de nieuwe tijd die met Jezus al is begonnen.

Wie je dient

En daarin wil Jezus ons helemaal voor hemzelf hebben. Hij wil ons niet alleen voor zondag tussen tien en kwart over elf. Hij wil al onze tijd, alle dagen van ons leven.

24 Niemand kan twee heren dienen: want de één zal hij haten en de ander liefhebben, de één aangrijpen en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.

Dit gaat over iemand die een slaaf is van twee eigenaren. Dat kwam in de tijd van Jezus wel eens voor, maar eigenlijk werkte het in praktijk niet. Als slaaf ben je helemaal bezit van je meester. En als je twee meesters hebt, kun je nooit helemaal beschikbaar zijn voor één van die meesters.

Wij zijn geen slaven. Wij zijn vrije mensen, doordat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven en is opgewekt uit de dood. Maar als wij niet leven als vrije mensen in Jezus, dan zijn we slaven van andere meesters in onze wereld. Slaven van de valse mammon, ‘het verschrikkelijke geld’. Slaven van onze behoeft om zekerheid te zoeken in het onzekere geld. Slaaf van onze baas. Slaaf van onze targets en levensdoelen. Slaven van onze to-do-lijstjes. Slaven van onze verlangens. Slaven van hoe wij denken dat andere mensen naar ons kijken. Slaven van ons onvermogen om ons onvoorwaardelijk lief te laten hebben door God. Je kunt niet God dienen en een andere meester.

Bidden

En hoe kun je jezelf oefenen in vrij zijn in Jezus? De beste manier is: bidden. Bidden is contact maken met God. Als je bid, dan kun je alleen maar eerlijk zijn. De schellen vallen van je ogen. Het heeft geen zin om je bij God beter voor te doen dan je bent. Als je je verlangens, je twijfel, je onzekerheid, je angsten, je nood, bij God brengt. Dan maakt dat je vrij.

Bidden is vergeving vragen voor wat je verkeerd hebt gedaan.

Bidden is God aanbidden, God vertellen wat je zo bijzonder aan Hem vindt. En je gaat altijd lijken op wat je aanbid. Dus als je God aanbidt, ga je vanzelf meer lijken op Jezus.

Bidden is God eerlijk vertellen wat je bezig houdt. Open en bloot, je diepste verlangens en gedachten delen met Hem die je diepste dingen al lang weet.

En bidden is vragen, met het geloof dat God je niet geeft wat je wilt, maar wat je écht nodig hebt.

DOG  

Er zijn in de wereld allerlei dingen die ons afhouden van discipel zijn van Jezus. Discipel ontwijkend gedrag. En wat ons het meest helpt om ons daar tegen te wapenen is gebed: Bidden helpt je om meer en meer te gaan lijken op Jezus. Helpt je om je schatten te zoeken in de hemel. Helpt je om je oog te houden op wat God belangrijk vindt. Helpt je om vrij te zijn. Vrij om je Heer te dienen. Amen.