Preek kerstpraise 2019

op dinsdag, 24 december 2019

Waar God zelf op aarde komt, daar keert Hij alles om.

God zelf komt op aarde. Dat is het wonder van kerst. God komt bij ons wonen, als mens. God dichtbij als nooit tevoren. Jezus wordt genoemd Immanuel. Dat betekent: God is met ons.

Hij komt zo dichtbij, dat Hij in ons wil wonen. Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren, zullen we zo zingen.

Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar wordt heel concreet als je er zo naar kijkt: je hart dat is waar je ten diepste naar verlangt.

We zetten ons hart allemaal ergens op: op een studie, carrière, huis, nieuw land om in te wonen, een relatie, een betere wereld. We hebben allemaal wel iets moois waar we van dromen en waar we ons hart op  zetten.

Allemaal mooie positieve dingen. Maar als daar je diepste verlangen naar uitgaat, is je hart kwetsbaar: je komt je droomstudie niet in; er is voor jou geen plek op de woningmarkt; een hoopvolle toekomst in Europa blijkt een valse droom; je zet je in voor een beter klimaat, maar wordt depressief van de onmenselijke opgave.

Als ons diepste verlangen onbereikbaar lijkt, dan breekt ons verlangen, dan breekt ons hart. Ons hart is kwetsbaar. En een gebroken hart kan koud worden, afgestompt. Zodat je hart gaat lijken op een voerbak. Geen warme plek van mooie verlangens. Maar een koude plek van teleurstelling en wantrouwen.

In Jezus komt God zelf de wereld binnen. Hij kom je hart binnen. Als je Jezus toelaat in jouw hart, als je verlangen naar Hem uitgaat, heb je altijd iemand om op terug te vallen. Want Jezus is Immanuël: God is met ons. God dichtbij als nooit tevoren. #jebentnietalleen.

En met dat hart vervult van Jezus, wordt je geraakt in je verlangen naar een betere wereld. Want Gods liefde gaat uit naar de hele wereld, de hele schepping. Hij neemt ons in dienst om zijn grote plan te volbrengen. God keert alles om en laat door Jezus zien, dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. Hij wil de aarde vol maken van de goedheid van de hemel.

Dan moet er wel wat gebeuren. Dan moet de wereld worden veranderd. God keert alles om wat wij mensen op zijn kop hebben gezet. En zo maakt Hij alles weer recht en eerlijk.

Hij keert de rollen om in het kerstverhaal. Want wat zou je verwachten? Een nieuwe koning wordt geboren. Als zoon van een keizerin. De Romeinse senatoren komen als eerste op kraambezoek. Ze zijn de toekomstige keizer in een prachtig bedje liggen in een paleis.

Maar God keert dat om. De nieuwe koning is de zoon van een eenvoudig meisje. Het eerste kraambezoek is het klootjesvolk: de herders. En de baby ligt zijn eerste nacht in een voerbak voor het vee. De schepper van hemel en aarde, wordt kwetsbaar als een kind.

Zo begint God alles om te keren in het kerstverhaal. Alles weer recht te zetten. We mogen samen meebewegen in Gods Grote Verhaal. Met al onze verschillende dromen, talenten, verlangens. We vormen een familie van broers en zussen. Die elkaar niet alleen laten. En die samenwerken aan Gods grote plan. We mogen Gods werk gaan doen. Maak ons Uw voeten, handen, oren lippen. Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Op die liefde blijven we hopen. Op die liefde blijven we vertrouwen. God zal alles omkeren. Jezus zal nog een keer komen, niet als baby maar als koning. Dan zal hij alles omkeren. Hij zet alles wat op z’n kop is gezet weer recht, als de hemel op aarde komt dan is er plaats voor iedereen.

Al bent U nu nog maar een kind,

zo hulpeloos en klein,

wij weten dat het rijk begint

waarvan U Heer zult zijn,

een rijk waarin de vrede wint

van oorlog en van pijn.

Wij loven U, koning en Heer

Amen.

RobertPreek kerstpraise 2019