Column: Je bent je eenzame brein?

deze column is verschenen in de Telstar van 15 maart 2023

Je bent je eenzame brein?

Vorige week dinsdag bezocht ik een bijeenkomst in het gemeentehuis over eenzaamheid. En ik was daar niet alleen, want er waren zo’n 80 deelnemers van allerlei organisaties in Pijnacker-Nootdorp. Eenzaamheid is dan ook een groot en groeiend probleem in onze gemeente. Zo’n 44% van de inwoners voelt zich eenzaam. Een bevlogen spreker, Jeannette Rijks, legde ons een radicaal nieuwe visie op eenzaamheid voor: Iedereen is wel een eenzaam (geweest). Eenzaamheid is een emotie die ontstaat door te weinig verbinding. Eenzaamheid leidt tot hersenschade, die maakt dat je steeds slechter verbinding kunt maken. Activiteiten zoals een warm(t)emaaltijd zouden daarom ook nauwelijks helpen. En baadt het niet dan schaadt het wel. Als iemand probeert verbinding te maken, en daar niet in slaagt, voelt hij of zij zich daarna nog eenzamer.

De oplossing die de spreker voorstelde was dat eenzaamheidsdeskundigen mensen die lijden aan eenzaamheid verder kunnen helpen door hun brein te prikkelen. En die deskundigen worden door haar bureau opgeleid.

Ik denk dat er meer mogelijk is. Ik geloof dat een mens meer is dan alleen een brein. Eenzaamheid raakt niet alleen ons brein, maar ook onze ziel. En op dat gebied ben ik wel deskundig.

De mens is gemaakt om in relatie te leven met anderen. ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’, is een van de eerste uitspraken over de mens in de Bijbel. De laatste woorden van Jezus voor Hij stierf aan een kruis waren ‘God mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’.

In de kerk is iedereen welkom. Ook als je brein is vereenzaamd en je daarom moeilijk contact legt, dan hoor je erbij. We hebben meerdere vormen: een-op-een contact, groepsgesprekken, luisteren of zingen in een kerkdienst. Je kunt je eigen route volgen, je ziel laten opladen op een manier die bij jou past. En bovenal: God laat jou niet los, Hij is erbij in je diepste eenzaamheid. Jezus zelf heeft de eenzaamheid gedragen. Daarom is er voor iedereen hoop. Ons brein loopt blijvende butsen en schade op. Maar voor je ziel is er altijd herstel mogelijk.