Presentatie ‘Toekomst PGPD’ – Fondsen, op zondag 16-4-2023

Op zondag 16-4 is er een presentatie gehouden over de invulling van de fondsen gebaseerd op het plan ‘Toekomst PGPD’.

Om het idee te verduidelijken zijn hierbij bedragen gebruikt uit de jaarrekening van 2022.

Belangrijk om hierbij aan te geven dat zowel de splitsing van de wijk financiën als de invulling van de fondsen niet eerder zal plaatsvinden dan bij de jaarrekening van 2023.