Column: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’

Door ds. Robert Stigter, verschenen in Centraal Contact

1 Korintiërs 15 vers 17: Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos (…).

Jezus is opgestaan uit de dood. Als dat niet is gebeurd, is ons geloof nutteloos. Maar is het geloof in Jezus’ lichamelijke opstanding niet achterhaald? Nee, en daarvoor zijn de volgende argumenten aan te voeren.

In de tijd van Jezus waren de mensen niet dom. Niemand geloofde dat een mens zomaar kon opstaan uit de dood. Alleen de Joden geloofden in lichamelijke opstanding. Maar dat zou pas gebeuren aan het eind van de tijd. En dan met alle mensen (goed en slecht) tegelijk, waarna God de mensen zou oordelen. De opstanding van één mens was door niemand te bedenken.

In de Evangeliën lees je twee belangrijke aanwijzingen dat Jezus is opgestaan: het lege graf en de verschijningen van Jezus. Dat lege graf zegt natuurlijk niks. Daar zijn allerlei verklaringen voor te bedenken. De verschijningen van Jezus zijn ook weg te verklaren. Het kan een ‘cognitieve dissonantie’ zijn geweest. Dat wil zeggen dat mensen vanwege hun verdriet een waanbeeld hebben gehad. In de tijd van Jezus hadden wel meer mensen geestelijke ervaringen, juist ook met mensen die net overleden waren.

Maar waarom hebben de leerlingen Jezus’ verschijning niet geïnterpreteerd als een puur geestelijke ervaring? Omdat ze weet hadden van het lege graf. En waarom hebben ze uit het lege graf geïnterpreteerd dat Jezus leeft? Omdat hij onder hen verschenen is. Het lege graf en de verschijningen zijn los van elkaar weg te verklaren. Maar samen vormen ze een argument voor de opstanding van Jezus dat je niet kunt weerleggen.

En wat te denken van de eerste getuigen? Vrouwen! Vrouwen werden door Joden, Grieken en Romeinen als onbetrouwbare getuigen gezien. Zo schrijft de bekende tegenstander van de christenen met de naam Celsus: ‘En wie waren de getuigen? Een stelletje hysterische vrouwen!’ Als de evangelisten een geloofwaardig verhaal hadden willen verzinnen, hadden ze wel drie mannen opgetekend als eerste getuigen.

Het lege graf, de verhalen van verschijningen, vrouwen die worden opgetekend als eerste getuigen. Dat alles is alleen op deze manier te verklaren: de Heer is waarlijk opgestaan. Het is nog niet zo gek om daarin te geloven. Halleluja.