Enquête ‘verbondenheid’ afgerond

In februari 2021 heeft de kerkenraad een enquête gehouden onder bijna 80 gemeenteleden van Kerk Delfgauw. Het doel was om inzicht te krijgen in de verbondenheid van gemeenteleden met de kerk en onderling, in tijden van Corona. Inmiddels hebben we de gesprekken geanalyseerd. De resultaten zijn hier te vinden.

We hebben de uitkomsten van de enquête en de genoemde tips besproken. Waar relevant hebben we actie ondernemen. Ook waren er ideeën die we ter inspiratie meenemen voor de komende periode. Iedereen hartelijk bedankt voor de geleverde bijdrage.
Mocht u/je naar aanleiding van de enquête nog vragen hebben: neem contact op met iemand uit de wijkkerkenraad.
Ook als u/je niet bent geïnterviewd, maar wel graag een reactie zou willen geven, is deze reactie nog steeds van harte welkom via pastoraat@kerkdelfgauw.nl of 06-16415164 (Rianne).

Resultaat enquête ‘verbondenheid’ Kerk Delfgauw februari 2021

Download: Resultaat_ReEnquete_feb2021-Publicatie