Lid worden vanuit evangelische kerk

Steeds vaker komt het voor dat mensen met een achtergrond in een evangelische kerk lid willen worden in Kerk Delfgauw. De kerkenraad heeft besloten om mensen die als volwassenen gedoopt zijn in een evangelische kerk en die zich willen aansluiten bij Kerk Delfgauw, te erkennen als belijdende leden van de kerk. Wie zich als volwassene laat dopen, doet dit immers op basis van zijn of haar belijden van het christelijk geloof. En de Bijbel leert ons in Efeziërs 4: ‘3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.’ Er is maar één doop, één belijdenis in één Heer. We vinden het belangrijk om die eenheid te benadrukken, belangrijker dan de verschillen tussen verschillende kerkstromingen. We hebben na het bestuderen van de kerkorde ook contact gezocht met het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht om zeker te weten dat wij zo kunnen handelen. En daar gaf men aan dat dit inderdaad in overeenstemming met de kerkorde is.