Kerkdienst 26 juli

Er zijn nog 20 plekken vrij voor deze kerkdienst. Schrijf je in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven!

De kerkdienst van 26 juli is opnieuw een heel bijzondere: drie mensen doen belijdenis van hun geloof: Joop, Matthijs en Rolf. Daarnaast worden Joop en Noah (zoon van Petra en Rolf) gedoopt. Dus dat wordt een feest!

We lezen een laatste stuk van Matteüs 13 waarin Jezus vier korte gelijkenissen vertelt over het Koninkrijk van God.

De maatregelen om een kerkdienst veilig te laten verlopen in coronatijd lees je in dit bericht, met daarbij ook een instructiefilmpje. Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meekijken via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream.

Liturgie 26 juli belijdenis- en doopdienst

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS100 (DNP) (samenzang)

Bemoediging en groet

Gebed

 

Lied LD23b:1,2,5 De Heer is mijn herder (allen, mannen, vrouwen)

Getuigenis 

Lied HH25 Mijn toevlucht (=psalm 91) (luisterlied)

Getuigenis 

Lied Jezus overwinnaar (samenzang)

Belijdenis

Gezongen geloofsbelijdenis LD340b (staand, samenzang)

Gebed

Zegen

Dooplied HH502 Dooplied (gemeente luistert eerst en zingt mee vanaf ‘Reinig ons, vernieuw ons leven Heer’)

Gebed

Doop en zegen

Welkom door gemeente

Gemeente, wilt u deze nieuwe doop en belijdende leden welkom heten, en hen als broers en zussen in Christus liefhebben. Zult u hen steunen als ze dat nodig hebben, hen opbouwen in geloof, en hen in het licht van Christus aanspreken op hun doen en laten? Wat is daarop uw antwoord?

Ja, van harte.

Zegenlied HH61 De Here zegent jou (1x) (samenzang)

Felicitatie vanuit de kerkenraad

 

Gebed

Lezing Matteüs 13:44-52 (NBV, lector)

Lied HH734 Verborgen rijkdom (luisterlied)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD978 Aan U behoort, o Heer der heren (vrouwen, mannen, vrouwen, mannen)

Gebed

Collecte

Lied HH347 Jezus alleen (samenzang)

Zegen