Kerkdienst 29 maart

op vrijdag, 27 maart 2020
Livestream Beamer Collecte
Kerkomroep Liturgie CHRCH-app

In deze kerkdienst lezen we Matteüs 20:17-34. Jezus is op weg naar Jeruzalem, waar Hij in hoofdstuk 21 zijn Palmpasen intocht houdt. Jezus vertelt zijn leerlingen over het lijden dat Hem te wachten staat, maar het lijkt niet door te dringen. Wat heeft God te maken met het lijden in deze wereld? Deze vraag komt nadrukkelijk naar boven in de tijd waarin we leven en in deze Bijbeltekst.

De kinderen gaan bezig met het laatste stuk van de bergrede. Over het huis op het zand en de rots. Het Bijbelbasics materiaal vind je hier. Je kunt hierbij ook gebruik maken van het materiaal van de recente schoolkerkdienst over dit onderwerp.

De kerkdienst kan alleen worden bijgewoond door mensen die de deze zondag een taak hebben. Andere gemeenteleden kunnen thuis meekijken of luisteren. De dienst is vanaf iets voor 10:00 uur live te volgen via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream. Via kerkomroep.kerkdelfgauw.nl is de dienst te volgen met geluid en beamer.

Mensen met een taak mogen alleen komen als ze niet ziek zijn, volgens definitie van de aanwijzingen van het RIVM. Kun je je taak niet uitvoeren, probeer dan zelf te ruilen en geef dat tijdig door via het rooster. Mocht ruilen niet lukken, neem dan contact op met scriba Marijke Mourits. Deelname aan de collecte is mogelijk via een QR code, ook te vinden in de livestream.

Liturgie

Welkom

Lied PS75:1,2, (DNP)

Bemoediging en groet

Gebed HH84 Waarom, waarom

Bijbelwoorden Romeinen 8:31-39 (NBV)

Loflied HH335 God van trouw

Loflied LD909 Wat God doet dat is welgedaan

Gebed

Kindermoment

Kinderlied HH372 Bouw je huis

Lezing Matteüs 20:17-34 (NBV)

Lied PS75:5 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied Getsemané Sela

Gebed

Lied HH298 Genade zo oneindig groot

Zegen

Collecte

RobertKerkdienst 29 maart