Kerkdienst zondag 12 juli

op vrijdag, 10 juli 2020

Deze kerkdienst is bijna volgeboekt, maar er is nog wel plek in de kinderkerk en tienerkerk. Dus breng je kind vooral naar de kerk (en schrijf het in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven)! Ook kun je nog meedoen aan de 360º Kerk.

Zondag 12 juli is een doopdienst waarin vier kinderen (Kim, Josefien, David en Milan) zullen worden gedoopt. Wat een feest dat dit weer kan en mag! Het is ook de eerste kerkdienst waarin we weer samen kunnen zingen (voor meer informatie over het hoe en waarom lees dit bericht).

De Bijbeltekst die we lezen is een bekende gelijkenis over een zaaier die zaait. Niet al het zaad komt in goede aarde terecht. Wat zegt dit over God? Over ons? Over geloofsopvoeding?

De maatregelen om een kerkdienst veilig te laten verlopen in coronatijd lees je in dit bericht, met daarbij ook een instructiefilmpje.

 

Liturgie doopdienst zondag 12 juli 2020

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou (coupletten luisterlied, refrein en bridge samenzang)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied PS139:1,7,8 Liedboek (samenzang)

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied Tijdens voorspel kinderen binnendragen, (Luisterlied, vanaf bridge reinig ons/heilig ons samenzang)

 

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

Belijdenis: LD340b (samenzang)

Water in doopvont 

Doopgebed

Geloften&instemming

Doop&zegen 

Verwelkoming door de gemeente

Ja, van harte.

 

Doopkaarsen & KinderBijbel

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou (1x) (samenzang)

 

Gebed

Lezing Matteüs 13:1-11; 18-23 (NBV)

Lied HH278 Het woord van God (luisterlied)

Preek

Lied PS67 (DNP) (1: vrouwen 2: mannen 3:samenzang)

 

Gebed

Collecte Be thou my vision (Luisterlied, HH321)

Lied LD675 Geest van hierboven (samenzang)

Zegen

 

 

RobertKerkdienst zondag 12 juli