Kerkdienst zondag 21 februari

Zondag 21 februari 10:00 uur is er een kerkdienst waarin we de Maaltijd van de Heer vieren.

We volgen het rooster van de kinderkerk methode Bijbelbasics lezen we Johannes 12:1-8. Maria zalft de voeten van Jezus. Ze verspilt daarbij een enorme hoeveelheid geld die wel beter had kunnen worden ingezet om de armen te helpen. Wat is er zo goed aan wat Maria hier doet? Wat kunnen we leren over met Jezus zijn en met de armen zijn?

De kerkdienst is mee te vieren via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. Een gebedspunt of dankpunt kun je in het digitale voorbedenboek zetten via www.kerkdelfgauw.nl/gebed.

Hoe vieren we het Avondmaal?

Je kunt het Avondmaal meevieren via de livestream. Zet van te voren brood en wijn of sap klaar zodat we het gezamenlijk en gelijktijdig kunnen vieren. Je kunt daarvoor ook één gemeentelid bij je thuis uit nodigen om zo samen het Avondmaal mee te vieren.

Een andere mogelijkheid is om tijdens de viering (na de Instellingswoorden, dit verschijnt op de livestream) naar de kerk te komen om buiten brood en wijn te ontvangen. Het is dan een lopend Avondmaal waarbij je met je huishouden brood en wijn neemt, waarbij een diaken of de dominee de woorden spreekt, je het brood en de wijn eet en drinkt, een zegen ontvangt, en daarna je weg vervolgt. Er wordt uiteraard niet uit één beker gedronken. Er zijn plastic glaasjes, maar is duurzamer en misschien ook mooier om zelf een glas/beker mee te nemen van huis.

Peuterkerk, kinderkerk, tienerkerk

In het kerkgebouw is er geen peuterkerk, kinderkerk en tienerkerk. Maar vanwege het goede weer gaan we dit voor deze zondag buiten organiseren.

De peuterkerk is in de speeltuin aan het Saaymans Vaderplein. Hier zijn kinderen van 1-3 jaar welkom die al kunnen lopen en geen 1-op-1 begeleiding nodig hebben in een speeltuin. Baby’s blijven thuis.

Parels (groep 1,2 en 3 van de basisschool) komen bij elkaar aan de Renovalaan, bij de ‘piratenboot’ speeltuin.
De Sterren (groep 4, 5 en 6) komen bij elkaar in de speeltuin aan het Saaymans Vaderplein.
De Talenten (groep 7 en 8) komen bij elkaar in de speeltuin aan de Hollandsche Tuyn.

De kinderen uit de peuterkerk en kinderkerk kunnen vanaf 9:40 worden in de betreffende speeltuin gebracht, en na de kerkdienst worden opgehaald. Je kunt dus eerst buiten het kerkgebouw het Avondmaal meevieren en daarna direct je kind ophalen.

De tienerkerk verzamelt uiterlijk 9:55 uur op het pleintje voor de kerk (op 1,5 meter afstand van elkaar). Neem een fiets mee en doe sportieve schoenen aan.

Liturgie zondag 21 februari

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Kaars

Lied HH232 Laat het huis gevuld zijn

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied How Great Is Your Love (Phil Wickham) https://youtu.be/aghnGgyqrnI

 

Gebed

Lezing Johannes 12:1-8 (NBV)

Lied PS133:1,2 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD558:1,3,4 Jezus, om uw lijden groot

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel vormen van kring

Voorbeden

Tafelgebed Onze Vader

Instellingswoorden

Vanaf hier gaan mensen onderweg naar de kerk

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Slotlied LD536 Alles wat over ons geschreven is

Zegen

 

Buiten

HH525 Jezus Heer, levend brood

Ontmoeting

Nodiging

Delen

Zegen