Kerkdienst zondag 30 augustus

Er zijn nog voldoende plekken vrij voor deze kerkdienst. Schrijf je in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven!

In de kerkdienst van zondag 30 augustus wordt Lonneke bevestigd in het ambt van pastoraal ouderling. We lezen het laatste hoofdstuk van Klaagliederen, hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk eindigt Klaagliederen met een smeekgebed. Waarom zouden we God smeken? Heeft dat eigenlijk wel zin?

We sluiten de dienst af met het vieren van het Heilig Avondmaal. Dat doen we in een grote kring, in de kerkzaal en hal, op anderhalvemeter afstand. Vanwege het verwachte weer doen we dit niet buiten, zoals eerder vermeld in Centraal Contact.

De maatregelen om een kerkdienst veilig te laten verlopen in coronatijd lees je in dit bericht, met daarbij ook een instructiefilmpje. Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meekijken via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream. Er is peuterkerk, kinderkerk, maar vanwege de vakantie nog geen tienerkerk.

Liturgie zondag 30 augustus

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied HH214 In bidden en in smeken (orgel, samenzang)

Bemoediging en groet

 

BEVESTIGING IN HET AMBT

Motivatie Lonneke

Lied Kleine dingen (luisterlied)

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest (orgel, samenzang)

Aanvaarding

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing Klaagliederen 5 (NBV)

Lied HH6 Hoe lang, o Heer? (=Psalm 13) (band, samenzang)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied Er is een God die hoort (orgel, samenzang)

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

Gebed

 

DIENST VAN DE TAFEL

Collecte

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel (band, luisterlied)

Onze Vader

Instellingswoorden 

Nemen brood

Nemen wijn

Daarna Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood (samenzang, 3x, met tussenspel)

Dankzegging

Lied HH627:1,2 Abba Vader (orgel/piano, samenzang)

Zegen