Verslag gemeenteavond

op woensdag, 22 juni 2016

Maandag 20 juni was de gemeenteavond over het nieuwe beleidsplan voor Kerk Delfgauw. Voor ongeveer veertig gemeenteleden werd het beleidsplan gepresenteerd. Vervolgens werd de inhoud in kleine groepjes besproken. Ten slotte kwamen we weer bij elkaar en was er gelegenheid verdere opmerkingen te maken.

Het beleidsplan bestaat in de kern uit 3 pagina’s. In dat korte stuk worden de prioriteiten voor de periode 2016-2021 geschetst. De prioriteiten zijn: rijkdom van diversiteit, de lerende gemeenschap, de kracht van discipelschap, en gavengerichte gemeenteopbouw.

De uitkomst van de gemeenteavond is dat iedereen zich kon vinden in de prioriteiten. Uiteraard werden er ook aanvullende opmerkingen gemaakt. Er was vooral ook een nieuwsgierigheid naar hoe we deze kort verwoorde prioriteiten gaan uitwerken in concrete werkplannen. De kerkenraad ziet daarin ook een grote rol weggelegd voor niet-kerkenraadsleden.

Op de gemeenteavond werd ook een nieuwe versie van de plaatselijke regeling besproken. Met wat aanvullingen kon deze nieuwe versie vooral instemming tegemoet zien.

Beide documenten worden door de kerkenraad besproken en vastgesteld op een extra wijkkerkenraadsvergadering op maandag 4 juli. We willen dan in de zomer de gedachten te laten gaan over de concrete uitwerking.

RobertVerslag gemeenteavond