Adventsproject 2015

We gaan op weg naar het Kersfeest. De voorbereidingstijd voor Kerst heet Advent. Tijd van verwachten. In de nevendienst is er de komende tijd een speciaal advents- en kerstproject. Daar beginnen we deze zondag mee. In dit project staat de voorgeschiedenis van Kerst centraal, Lucas 1. Het thema is: ‘Liefdevol aangeraakt’. De boodschap is dat God mensen aanraakt: Hij raakt Maria en Elisabeth aan en zegent hen met kinderen. Maar bovenal raakt Hij het volk Israël aan en door Israël heen heel de wereld door het sturen van zijn eigen Zoon. Zijn liefde en trouw duren voor eeuwig. Tijdens het project staat er in de kerk een tafelmodel van een handlantaarn. Op alle zes de zijden van de lantaarn staat een andere illustratie over het verhaal van de week. Elke week wordt een andere illustratie uitgelicht. Op de laatste zondag zijn alle platen verlicht. De kinderen krijgen een eigen (kleinere) lantaarn, waar ze wekelijks aan werken en die met Kerst meegaat naar huis. Ik volg voor de preken in Advent het rooster van de kindernevendienst.

Zondag 29 november
Deze zondag lezen we Lucas 1, 5-25. In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal, volgende week.

Zondag 6 december

Zondag 13 december

Zondag 20 december

edwardAdventsproject 2015