Focus

Ons verlangen

Vanuit het hart van ons gemeente-zijn is het verlangen gegroeid om kerk in Pijnacker Noord te zijn: zichtbaar, bereikbaar, maar vooral ook beschikbaar.

Gaande onze weg werden de vragen; hoe staan wij als leden van De Acker gemeente in de samenleving, hoe herkenbaar zijn wij als Christen en waaraan kun je zien dat wij volgelingen zijn van Jezus zichtbaar. Vragen die mede ontstaan doordat we heden ten dage zien dat de kerk in een overgangsfase is gekomen, waarbij de kerk van instituut zich ontwikkelt naar een beweging in de samenleving.

Geloven in God spreekt niet meer vanzelf. Je staat er vaker alleen voor. Hoe kunnen we in het dagelijks leven laten merken dat we een volgeling van Jezus  zijn en durven we het ook te laten zien/merken?

Het proces dat wij nu ingaan is niet een methode, strategie of programma. Het is vooral een geestelijk proces van bezinning, verdieping en verandering, waarbij een hernieuwde focus op onze dagelijkse omgang met God centraal staat. Over twee jaar hopen wij dat wij als Acker gemeente nieuwe woorden en vormen hebben gevonden om ons Geloof in God te leven buiten de muren van de kerk. Dit betekent dat we onze relatie met God, elkaar en de ander verder opbouwen.

De aanpak
Het traject kent 6 blokken

Voor ieder blok is door de IZB Er wordt in groepen gewerkt waarbij er gebruik wordt gemaakt van door de