Pastoraat

 

Ouderenpastoraat

Het bezoeken van ouderen die daar behoefte aan hebben. Wij zijn op zoek naar twee mensen om ons te versterken. Uw bezoek wordt door ouderen zeer op prijs gesteld. Lijkt het u of jou iets om ouderen te verblijden met een bezoek, neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: Gaby den Uijl, tel. 06 – 38 12 20 86, gaby@denuijl.eu


Ziekenpastoraat

Ziek-zijn werpt je op jezelf terug. Het kan een gevecht zijn het hoofd boven water te houden en weerbaar blijven in de strijd tegen pijn, uitputting en bezorgdheid. Vanuit de ziekenbezoekersgroep proberen we langs te gaan bij gemeenteleden die dat op prijs stellen en hen een hart onder de riem te steken. Om het werk te coördineren komen we één keer in de maand bijeen. Als u geïnteresseerd bent om in dit pastorale werk mee te doen, neem dan contact op.

Contactpersoon: ds. Treuren, 015-369 77 21


Diaconale bezoekendienst

Wij zijn een groep van ongeveer 15 dames en wij willen vanuit onze christelijke levensovertuiging betrokkenheid tonen bij onze oudere kerkgangers en/of dorpsgenoten.
Wij bezoeken ouderen van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag met een attentie.

Wij kunnen altijd versterking gebruiken, dus lijkt het u of jou iets om ouderen een verjaardagsbezoekje te brengen neem dan contact met ons op. Het maakt niet uit of je 30 jaar bent, 80 jaar of ertussenin zit, iedereen is welkom!

Contactpersoon: Ineke Leep, tel. 015 – 361 00 99

 

Evert NieuwkoopPastoraat