Pastoraat

Ouderenpastoraat

Onze gemeente heeft op dit moment een met vreugde werkzame kerkenraad zonder al te veel vacatures. Dat is iets om heel dankbaar te zijn. Maar ouderlingen die een pastorale taak vervullen zijn er echt te weinig. We zijn op zoek naar broers en zussen die zich willen inzetten voor dat deel van de familia Dei, het huisgezin van God waar onze gemeente deel vanuit maakt. Als u interesse hebt, neem contact op!

Contactpersoon: Gaby den Uijl, tel. 06 – 38 12 20 86,   gaby@denuijl.eu.


Ziekenpastoraat

Ziek-zijn werpt je op jezelf terug. Wie ben ik en wat kan ik aan? Welke rol spelen anderen in mijn leven en waar is God? Vanuit de ziekenbezoekersgroep proberen we langs te gaan bij gemeenteleden die dat op prijs stellen om de opdracht van Christus te vervullen met elkaar mee te leven. Om het werk te coördineren komen we ongeveer één keer in de zes weken bijeen. Als u geïnteresseerd bent in dit pastorale werk mee te doen, neem dan contact op.

Contactpersoon:  ds. Treuren, 015-369 77 21.


Diaconale bezoekendienst

Wij zijn een groep van ongeveer 15 dames en wij willen vanuit onze christelijke levensovertuiging betrokkenheid tonen bij onze oudere kerkgangers en/of dorpsgenoten. Wij bezoeken ouderen van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag met een attentie. Wij kunnen altijd versterking gebruiken, dus lijkt het u of jou iets om ouderen een verjaardagsbezoekje te brengen neem dan contact met ons op.
Het maakt niet uit of je 30 jaar bent, 80 jaar of ertussenin zit, iedereen is welkom!

Contactpersoon: Ineke Leep, tel. 015 – 361 00 99.