Stichting Promotie Dorpskerkorgel (StiProDo)

JAARREKENING 2020

BALANS
Activa 31-12-20 Passiva 31-12-20
Liquide middelen 593,59 Stichtingsvermogen 593,59
Totaal activa 593,59 Totaal passiva 593,59
De Stichting Promotie Dorpskerkorgel is op 13-05-2020 opgericht.
De liquide middelen bestaan uit het banksaldo bij de Rabobank dd.31-12-2020.
Er zijn in 2020 geen schulden/leningen aangegaan door de Stichting Promotie Dorpskerkorgel.
BATEN EN LASTEN Toelichting cijfers
Baten 2020
Opbrengst concerten 573,00 Er zijn 2 concerten geweest, de concerten in de maanden okt tot en met dec zijn wegens de coronapandamie geannuleerd
Giften 731,50 Ontvangen giften
Totaal baten 1304,50
Lasten
Musici 622,50 Facturen van de 2 organisten
Attenties 17,99 Attentie voor 1 organist
Bankkosten 70,42 Kosten Rabobankrekening en kosten pinontvangsten
Totaal lasten 710,91
Exploitatie resultaat 593,59

Introductie

(01 juni 2021)

Ten behoeve van de instandhouding, het onderhoud en uitbreiding van het orgel in de Dorpskerk is de Stichting Promotie Dorpskerkorgel opgericht. De Stichting beoogt door middel van muziekactiviteiten in de Dorpskerk geld te verwerven ten behoeve van het orgel. Het orgel wordt gebruikt in de erediensten, maar door concerten buiten kerktijd stelt de Dorpskerk zich open voor alle muziekliefhebbers in Pijnacker en omgeving.

De kosten voor het onderhoud en de gewenste verdere uitbreiding van het orgel zijn groot en kunnen niet alleen door de kerkelijke gemeenschap gedragen worden. Daarnaast is het orgel erfgoed, waar een breed publiek van mag genieten. En dat geldt ook voor andere muziekactiviteiten, waar de Dorpskerk zich goed voor leent. De Dorpskerk kent een goede akoestiek en biedt in deze tijd genoeg ruimte om op een veilige manier gezamenlijk van muziek te genieten. Bovendien heeft de Dorpskerk een hoogwaardige livestream waardoor ook mensen op afstand deel kunnen nemen aan het wonder van de muziek.

Momenteel wordt nagedacht over de mogelijke muzikale activiteiten in de Dorpskerk. Heeft u zelf een idee? Schroom niet en neem contact op. Wilt u donateur worden van het orgel en zo het orgel ondersteunen? Ook dat kan. U kunt deze overmaken op rekening NL42RABO0353312002 t.n.v. Stichting Promotie Dorpskerkorgel. Eenmalige giften zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Een van de activiteiten waar nu aan wordt gewerkt, is een orgelconcert-serie. Er is al contact met een aantal gerenommeerde organisten. Via CC en de digitale media houden we u hiervan op de hoogte.

Met een muzikale groet,

Sjoerd van der Meijden, voorzitter


Gegevens Stichting Promotie Dorpskerkorgel

KvK: 77376471

RSIN: 860988697

ANBI: n.n.b.

De Stichting Promotie Dorpskerkorgel (in het kort StiProDo) heeft tot doel de instandhouding en de verfraaiing te bevorderen van het aan de binnenzijde van de westgevel van de Dorpskerk geplaatste Knipscheer & Van der Kam orgel. Dit orgel uit 1830 is eigendom van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

De Stichting Promotie Dorpskerkorgel heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Dagelijks bestuur:

  • Sjoerd van der Meijden, voorzitter
  • Hans Smaal, penningmeester
  • Henry de Bruijn, secretaris

Vestigingsadres:

  • Koningshof 3
  • 2641 GT Pijnacker

Contactgegevens:

  • 015-3695436
  • spdorpskerkorgel@gmail.com

Bankrekening:

  • NL42RABO0353312002