Themabijeenkomsten, seizoen 2023-2024

‘Werkgroep Kerk en Synagoge’

De Werkgroep Kerk & Synagoge wil kennisnemen van de Joodse leer en gebruiken. De bevindingen wil de werkgroep delen met de wijkgemeente. Het is traditie geworden om ruim aandacht te schenken aan het Loofhuttenfeest. Ook dit jaar wordt een Loofhut gebouwd waarbij, als het weer het maar enigszins toelaat, de zondagse eredienst besloten wordt. Met het koffiedrinken na de dienst zal de werkgroep zorgen voor Israëlische lekkernijen.

De werkgroep heeft het afgelopen jaar opnieuw aandacht geschonken aan Toe-Bisjwat, het nieuwjaar van de bomen. Het is een relatief nieuw feest, opgebloeid in de zestiende eeuw. Het raakt aan dingen die erg actueel zijn, zoals het belang van duurzaamheid, het behoud van Gods schepping en het tegengaan van de klimaatverandering. Op zondag 4 februari is het weer zover. We hopen dat ook weer een boom te kunnen planten.

Contactpersoon: Frits Klomp, tel. 015 – 369 6171.


Vieringen en bijeenkomsten

Zondagse erediensten

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten. De kinderen (4-12 jaar) gaan tijdens de dienst naar hun eigen nevendienst. Voor tieners (12-16 jaar) is er tienerkerk. Voor leiding zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen!

Contactpersonen:
Crèche: Henriëtte de Jong, henriette.rolf@telfort.nl.
Kindernevendienst: Caroline Fuller, carolinevdschoot@hotmail.com.
Tienerkerk: Lieke Dik, lieke.dik@casema.nl


Taizévieringen

Data en locatie: zie de aankondigingen in CC en de Telstar.

taizeviering Ontmoetingskerk

De stilte zoeken van Gods aanwezigheid. Zonder veel praten, met eenvoudige liederen die zich veel herhalen, uitgevoerd door een vierstemmig koor en verschillende instrumenten wordt u uitgenodigd
mee te doen.

Een internationale dienst waarbij de stilte centraal staat. Zes keer per jaar in afwisselend de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk op zondagavond vanaf 19.00 uur vinden er Taizé diensten plaats. In de
Dorpskerk: 15 oktober 2023, 18 februari 2024 en 12 mei 2024.

Contactpersoon: Ingrid de Smit-Bos, tel. 015 – 364 04 81.


Orgelconcerten

Het beheer en onderhoud van het monumentale Knipscheer/Van der Kamorgel van de Dorpskerk is ondergebracht bij de Stichting Promotie Dorpskerkorgel. De stichting werft hiertoe gelden door middel van giften, subsidies, donaties en legaten. Maar ook door het regelmatig organiseren van concerten, waarin het orgel vaak wel, maar soms niet, een hoofdrol speelt.

Deze concerten worden meestal op zondagmiddag gehouden en zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Het oranjeconcert rond Koningsdag wordt op vrijdagavond gehouden. Voor sommige concerten betaalt u een entreeprijs, bij andere concerten wordt een vrijwillige collecte gehouden. De opbrengst is altijd voor het orgel. Er staan weer mooie concerten gepland.

Kijk voor een actueel overzicht regelmatig op de Facebookpagina (Stichting Promotie Dorpskerkorgel Pijnacker) of op de website (www.stichtingdorpskerkorgel.nl). Giften kunnen worden overgemaakt op NL42 RABO 0353 3120 02.

Contactpersoon: Sjoerd van der Meijden, spdorpskerkorgel@gmail.com