Themabijeenkomsten, seizoen 2021-2022

 

‘Werkgroep Kerk en Synagoge’

De werkgroep Kerk & Synagoge wil kennis nemen van de Joodse leer en gebruiken. De bevindingen wil de werkgroep delen met de wijkgemeente.

Het is traditie geworden om ruim aandacht te schenken aan het Loofhuttenfeest. Ook dit jaar wordt een loofhut gebouwd waarbij, als het weer het maar enigszins toelaat, de zondagse eredienst besloten wordt. Als er koffiedrinken is na deze dienst zal de werkgroep zorgen voor Israëlische lekkernijen erbij.

Als de omstandigheden veranderen en we daardoor weer mogelijkheden krijgen zullen we informeren middels flyers en publicatie in CC.

Contactpersoon: Frits Klomp, tel. 015 – 369 61 71.


Vieringen en bijeenkomsten

Zondagse erediensten

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten. De kinderen (4-12 jaar) gaan tijdens de dienst naar hun eigen nevendienst. Voor tieners (12-16 jaar) is er tienerkerk en eens per maand (meestal) ’s avonds een jeugddienst. Voor leiding zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen!

Contactpersonen:
Crèche: Henriëtte de Jong, henriette.rolf@telfort.nl.
Kindernevendienst: Caroline Füller, carolinevdschoot@hotmail.com.
Tienerkerk: Marnix Wakker, g.m.m.wakker@gmail.com


Taizévieringen

Data en locatie: zie de aankondigingen in CC en de Telstar.

Zonder veel praten, met eenvoudige liederen die zich veel herhalen, de stilte zoeken van Gods aanwezigheid. Een internationale dienst waarbij de stilte centraal staat. Tien keer per jaar in afwisselend de RK-kerk, de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk op zondagavond vanaf 19.00 uur vinden er Taizé diensten plaats.

Contactpersoon: Ingrid de Smit-Bos, tel. 015 – 364 04 81.


Open Kerk

U heeft misschien wel gezien dat de deuren van de Dorpskerk niet alleen zondags opengaan, maar dat u de hele week door binnen kunt lopen.
Iedere dag van 10.00-17.00 kunt u in de kerk terecht om tot rust en stilte te komen en als u wilt een kaarsje te branden.

‘Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. Van Hem verwacht ik altijd weer, mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen’; (Ps.62:1)

Contactpersoon: Olga Elferink, tel. 015 – 369 36 17.


Orgelconcerten

Het beheer en onderhoud van het monumentale Knipscheer/Van der Kamorgel van de Dorpskerk is ondergebracht bij de Stichting Promotie Dorpskerkorgel. De stichting werft hiertoe gelden door middel van giften, subsidies, donaties en legaten. Maar ook door het regelmatig organiseren van concerten, waarin het orgel vaak wel, maar soms niet, een hoofdrol speelt.

Deze concerten worden meestal op vrijdag- of zaterdagavond gehouden en zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Voor sommige concerten betaalt u een entreeprijs, bij andere concerten wordt een vrijwillige collecte gehouden. De opbrengst is altijd voor het orgel. Voor het seizoen 2020/2021 is een mooie concertreeks samengesteld. Kijk voor een actueel overzicht regelmatig op de Facebookpagina (Stichting Promotie Dorpskerkorgel Pijnacker) of op de website (stichting-promotie-dorpskerkorgel.business.site). Giften kunnen worden overgemaakt op NL42 RABO 0353 3120 02.

Contactpersoon: Henry de Bruijn, spdorpskerkorgel@gmail.com

tonvanderstoepVieringen en bijeenkomsten