Themabijeenkomsten, seizoen 2018-2019


Joodse mystiek

Vier keer op een dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur: 14/1, 12/2, 10/3, 14/4 (2019).
Locatie: ontvangstruimte Dorpskerk

We lezen met elkaar drie intrigerende boekjes van Friedrich Weinreb. ‘Waarom worden wij ziek?’ En: ‘Wanneer worden wij gezond?’ Bestaat er een verband tussen wat wij doen en hoe wij ons voelen en wat ons overkomt?! De Bijbel komt in deze boekjes verrassend tot spreken! We lezen ook een prachtig boekje, ‘Heeft de mens nog een toekomst?’ over de cultuurcrisis waarin we verkeren en de uitweg die voor ieder openstaat. Het boekje is uit 1971 maar als nieuw!

Contactpersoon: ds. M. Treuren, tel. (015) 369 7721)

 

 

‘Werkgroep Kerk en Synagoge’

De werkgroep Kerk & Synagoge wil kennis nemen van de Joodse leer en gebruiken. De bevindingen wil de werkgroep delen met de wijkgemeente.

In het voorjaar van 2019 wil het Mannenkoor Nieuwerkerk weer medewerking aan een dienst verlenen en zal het synagogale-liederen laten klinken.

Contactpersoon: Frits Klomp.


Oecumenische vieringen en bijeenkomsten

Taizévieringen

Data 2018/19: zie de aankondigingen in de kerkdienstenagenda, in CC en in de Telstar.

Zonder veel praten, met eenvoudige liederen die zich veel herhalen, de stilte zoeken van Gods aanwezigheid.
Tien keer per jaar in afwisselend de RK-kerk, de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk op zondagavond vanaf 19.00 uur vinden er Taizé diensten plaats.

Contactpersoon: Ingrid de Smit-Bos, tel. (015) 364 0481.

 

Muziek in de eredienst

Drie avonden, nog nader vast te stellen.
Locatie: Dorpskerk

Drie muzikale avonden, één in de Adventstijd, de Veertigdagentijd en Paastijd, met Jeroen de Haan, organist van de Lutherse kerk in Woerden en onze eigen organisten.

Contactpersoon: ds. M. Treuren, tel. (015) 369 7721

 

Oecumenische dienst ‘Recht Recht voor ogen’

Zondag 27 januari 2019, 10:00 uur.
Locatie: Dorpskerk.
Aan het slot van de Week van Gebed voor de eenheid houden we een oecumenische viering in Pijnacker. Een gezamenlijke ochtenddienst met alle kinderen, tieners en volwassenen uit verschillende kerken in Pijnacker. Een feestelijke dienst waarin vreugde de boventoon voert: samen geloven we in God die ons lief heeft!
Contactpersoon: Jaap Groenendijk / ds. Treuren

Overige activiteiten

Diaconale bezoekendienst

Wij zijn een groep van ongeveer 15 dames en wij willen vanuit onze christelijke levensovertuiging betrokkenheid tonen bij onze oudere kerkgangers en/of dorpsgenoten.

Wij bezoeken ouderen van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag met een attentie. Lijkt het u of jou wel iets om ouderen een verjaardagsbezoekje te brengen neem dan contact met ons op. Het maakt niet uit of je 30 jaar bent, 80 jaar of ertussenin zit, iedereen is welkom!

Contactpersoon: Ineke Leep, tel. (015) 361 00 99

 

Koffiedrinken

… in de Dorpskerk
Elke vierde woensdag van de maand vanaf 10:00 uur.

 

tonvanderstoepToerusting