Ouderen activiteiten, seizoen 2023-2024

Bijbelkring en Kerkdienst in Keijzershof

Eens per drie weken is er een kerkelijke bijeenkomst op vrijdag, waarin we een stuk uit de Bijbel bespreken, samen een lied zingen en bidden.
Drie maal per jaar wordt er kerkdienst gehouden t.w. op Goede Vrijdag, Gedachtenisdienst (november) en een Kerstdienst, waarbij in de eerste twee diensten het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de oudere bewoners in de wijk Keijzershof en worden georganiseerd door de wijkgemeenten Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. Uiteraard bent u ook welkom als u niet tot deze wijkgemeenten behoort of in de wijk Keijzershof woont.

De kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden in het Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, gebouw Kwartel, eerste verdieping.
Beide bijeenkomsten beginnen om 11.00 uur en duren ongeveer een uur. Vanaf 10.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.
De juiste data vindt u in ons kerkblad Centraal Contact en op de website www.pknpijnackerdelfgauw.nl.

Mocht u slecht ter been zijn en niet op eigen gelegenheid naar de kerkelijke bijeenkomst kunnen komen, schroom dan niet om ons te bellen.

Contactpersonen: Sjaak Hoekstra tel. 06-418 052 50, Lyda Hofman tel. 06-149 243 23, Corrie de Vink tel. 015-369 58 98.

Namens de Commissie Weidevogelhof
Johan Bos, coördinator, bosjohan59@gmail.com.


Ons Honk, interkerkelijke ouderensoos

Bent u al wat ouder en hebt u wat tijd over, dan is Ons Honk misschien wel iets voor u. De ouderensoos Ons Honk wordt om de week gehouden op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ontmoetingscentrum “De Acker”.
De middag wordt geopend met een stukje lezen uit de Bijbel en er wordt een korte overdenking gehouden. Daarna bidden en zingen we samen een mooi lied.
Het grootste deel van de tijd spelen we verschillende gezelschapsspellen en hebben we  het samen erg gezellig. Ook worden er regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd. De soosmiddag wordt afgesloten met een lied.

Hebt u vragen of hebt u problemen met vervoer, dan kunt u daarvoor terecht bij
Ria Droppert, telefoon (015) 369 2771 of bij
Heleen de Vries, telefoon (015) 369 2513.