Groepen en kringen, seizoen 2020-2021

Twintigers

Woensdag om de week van 19:30 – 20:30 (vanaf 9 okt ’19)
Locatie: de pastorie, Koningshof 1

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. (015) 369 7721


Volwassen-catechese

Woensdag om de week van 19:30 – 20:30 (vanaf 9 okt ’19)
Locatie: de pastorie, Koningshof 1

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. (015) 369 7721


Dertigers

Eenmaal per drie weken op donderdag van 20:30 – 22:00 (seizoen ’20-’21)
Locatie: fam. Redelijkheid

Contactpersoon: fam. Redelijkheid, e-mail: fam.redelijkheid@outlook.com


Kring aan huis (seizoen ’20-’21)

Wil je (meer) tijd vrijmaken om met je geloof bezig te zijn? Wil je oefenen om zelf je Bijbel te lezen en te bidden? Wil je andere mensen in de Dorpskerk beter leren kennen? Je bent van harte welkom bij een huiskring!
Deze kring is niet gebonden aan leeftijd of leeftijdsfase. Elkaar ontmoeten en samen ontdekken wat God ons door de Bijbel wil leren zijn op een huiskring beide even belangrijk.

We ontmoeten elkaar waar mogelijk in het echt, maar hebben ook goede ervaringen opgedaan met virtuele kringavonden. We passen onze ontmoetingen aan op de geldende richtlijnen. Tijd en plaats en het aantal kringen zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We zullen in ieder geval doorgaan met de kring op maandagavond (1x per 2 weken) tussen (ongeveer) 20.00 en 21.30, maar staan open voor meer mogelijkheden. We horen graag wat bij jou zou passen.

Dit jaar luidt het thema: ‘Durf Daniël te zijn’. We lezen daar verschillende stukken in de bijbel over, met het bijbehorende boekje van het Evangelisch Werkverband (https://www.ewv.nl/webshop/boeken-gemeentegroeigroepen/durf-daniel-te-zijn/) ernaast.
Kom gerust eens een keertje kennismaken om te proberen of het wat voor je is, of benader ons voor meer informatie.

Contactpersoon: Ard en Lonneke de Graaf, 06-23918073 / 06-23843730, aldd@kpnplanet.nl.


Pauluskring

Eenmaal per vier weken op dinsdag of donderdag in de laatste week van de maand, van 20:00-22:00 uur (vanaf 30 sept. ’19).
Locatie: Bij de familie de Deugd, Koningshof 56.

Contactpersoon: Annette de Deugd, tel. (015) 515 2001, annette@dedeugd.org


Gebedskring

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond, in overleg met de deelnemers.
Locatie en tijd in overleg met de deelnemers.

De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog wordt verwijd, je hart verruimd.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 2006 7633.


Morgenlicht-kring

Eenmaal per maand op de woensdagmorgen van 10.15-11.45 uur.
Locatie: ontvangstruimte van de Dorpskerk.

Heel belangrijk aan deze kring is de ontmoeting met elkaar. We beginnen steeds met een rondje ‘wel en wee’, waarin veel wordt uitgewisseld. Het moment om anderen wat beter te leren kennen. 

Contactpersoon: Lyda Hofman, tel. (015) 369 5151, lydahofman@gmail.com.


Bijbelkring en Eredienst in Keijzershof (60+)

Eenmaal per maand Bijbelkring op woensdag van 10.30-11.30 uur.
Eenmaal per maand Eredienst op vrijdag van 10.30-11.30 uur.

Locatie: Welzijnscentrum Weidevogelhof, Floralaan 102.

Speciaal voor gemeenteleden van zestig jaar en ouder die in Keijzershof wonen. In Centraal Contact en op de uitnodiging die u steeds wordt bezorgd, leest u de exacte data.

Contactpersoon: Ton van Velzen, (015) 369 3997, tvvelzen@tele2.nl

adminGroepen en kringen