Groepen en kringen, seizoen 2019-2020

Twintigers

Woensdag om de week van 19:30 – 20:30 (vanaf 9 okt ’19)
Locatie: de pastorie, Koningshof 1

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. (015) 369 7721


Volwassen-catechese

Woensdag om de week van 19:30 – 20:30 (vanaf 9 okt ’19)
Locatie: de pastorie, Koningshof 1

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. (015) 369 7721


Dertigers

Eenmaal per drie weken op donderdag van 20:30 – 22:00 (vanaf 19 sept ’19)
Locatie: fam. Redelijkheid, Bergse Maas 29

Contactpersoon: fam. Redelijkheid, tel. 06 – 4500 7540, fam.redelijkheid@outlook.com


Kring aan huis

Eenmaal per twee weken op maandag van 19:30-21:00 uur (vanaf 30 sept. ’19)
Locatie: fam. de Smit, Katwijkerlaan 133.

Ontmoeten en ontdekken…

Al een aantal jaren hebben we een kleine kring waar deze woorden centraal staan: elkaar ontmoeten en samen ontdekken wat de bijbel ons kan leren, zijn daarbij allebei even belangrijk.

De koffie/thee en koek ondersteunen het ontmoeten, de boekjes van de Gemeente Groei Groepen van het Evangelisch Werkverband het bijbelse deel. Dit jaar luidt het thema ‘Dit is mijn lichaam’.
We lezen daar verschillende stukken in de Bijbel over.

Contactpersonen: Ard en Lonneke de Graaf, tel. 015 – 369 46 88, aldd@kpnplanet.nl.


Pauluskring

Eenmaal per vier weken op dinsdag of donderdag in de laatste week van de maand, van 20:00-22:00 uur (vanaf 30 sept. ’19).
Locatie: Bij de familie de Deugd, Koningshof 56.

Contactpersoon: Annette de Deugd, tel. (015) 515 2001, annette@dedeugd.org


Gebedskring

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond, in overleg met de deelnemers.
Locatie en tijd in overleg met de deelnemers.

De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog wordt verwijd, je hart verruimd.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 2006 7633.


Morgenlicht-kring

Eenmaal per maand op de woensdagmorgen van 10.15-11.45 uur.
Locatie: ontvangstruimte van de Dorpskerk.

Heel belangrijk aan deze kring is de ontmoeting met elkaar. We beginnen steeds met een rondje ‘wel en wee’, waarin veel wordt uitgewisseld. Het moment om anderen wat beter te leren kennen. 

Contactpersoon: Lyda Hofman, tel. (015) 369 5151, lydahofman@gmail.com.


Bijbelkring en Eredienst in Keijzershof (60+)

Eenmaal per maand Bijbelkring op woensdag van 10.30-11.30 uur.
Eenmaal per maand Eredienst op vrijdag van 10.30-11.30 uur.

Locatie: Welzijnscentrum Weidevogelhof, Floralaan 102.

Speciaal voor gemeenteleden van zestig jaar en ouder die in Keijzershof wonen. In Centraal Contact en op de uitnodiging die u steeds wordt bezorgd, leest u de exacte data.

Contactpersoon: Ton van Velzen, (015) 369 3997, tvvelzen@tele2.nl

adminGroepen en kringen