Groepen en kringen, seizoen 2022-2023

 

Twintigers

Woensdag om de week van 19.30-20.30 uur (vanaf 21 september 2022)
Locatie: de Dorpskerk

De eerste brief van Paulus aan Korinthe is levendig en valt goed te begrijpen. Hij snijdt er dingen in aan die we nog steeds opwindend vinden. En die ook toen al veel stof deden opwaaien. Het zijn vooral praktische en ethische vragen die waar hij op in gaat over seksualiteit, wat je wel of niet eet en drinkt, en wat het betekent vrij te zijn. Je vindt er ook een paar diepzinnige inhoudelijke thema’s in, over de ergernis van het kruis bijv., het geloof in de opstanding van Jezus en de doorslaggevende kracht van de liefde.
We volgen deze brief op de voet.
Wil je op Palmzondag belijdenis doen, dan is dit een prima voorbereiding.

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21


Hoseakring

De eerste keer is op dinsdag 4 oktober om 20.00 uur. Daarna om de drie weken.
Locatie: de Dorpskerk

Op deze Bijbelkring bespreken we de verhalen van David, nadat hij eenmaal koning geworden is. We komen Bathseba tegen, Nathan, Amnon en Tamar, en Absalom. Het zijn tragische verhalen die onnavolgbaar knap worden verteld. Wat er in aan de orde komt: overspel, bedrog, moord en verraad maar ook nederigheid, de bereidheid te lijden en liefde leent zich uitstekend voor gesprek met elkaar. Tijdens m’n studieverlof heb ik me in Joodse commentaren ingelezen. Ik hoop vanuit dit ‘oude weten’ steeds een nieuwe impuls te kunnen geven aan de bespreking.

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21


Gebedskring

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond.
Locatie en tijd in overleg met de deelnemers.

De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog wordt verwijd, je hart verruimd.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 20 06 76 33.


Gelijkenissenkring

Eenmaal per vier weken op dinsdag of donderdag van 20.00 – 22.00 uur.
Locatie: Bij één van de deelnemers thuis.

In de Bijbel staan veel gelijkenissen, soms lang, soms heel kort. We herlezen de gelijkenissen over het Koninkrijk van God in hun context en denken na over de betekenis ervan, toen en nu. Wat kunnen wij er vandaag nog van leren? Vorig jaar bespraken we gelijkenissen over het karakter van her Koninkrijk, nu gaan we verder met ingaan in het Koninkrijk gevolgd door leven in het Koninkrijk. Elke kring starten we met persoonlijke ontmoeting (bijpraten, eerste half uur) en gebed. Daarna neemt één van ons de leiding van de avond op zich. We komen in onze gesprekken bij allerhande onderwerpen uit die ons dagelijks leven raken.
Doelgroep: geen leeftijdsgrens, deelnemers uit alle wijkgemeenten zijn welkom.

Contactpersoon: Annette de Deugd, tel. 06 – 18 08 51 40, annette@dedeugd.org.


Kring aan huis

Wil je (meer) tijd vrijmaken om met je geloof bezig te zijn? Wil je oefenen om zelf je Bijbel te lezen en te bidden? Wil je andere mensen in de Dorpskerk beter leren kennen? Je bent van harte welkom bij een huiskring! Deze kring is niet gebonden aan leeftijd of leeftijdsfase. Elkaar ontmoeten en samen ontdekken wat God ons door de Bijbel wil leren zijn op een huiskring beide even belangrijk.

‘Huiskring’ nemen we letterlijk: we komen bij één van de deelnemers thuis bij elkaar. Tijd en plaats en het aantal kringen zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We zullen in ieder geval doorgaan met de kring op maandagavond (1x per 2 weken) tussen (ongeveer) 20.00 en 21.30, maar staan open voor meer mogelijkheden. We horen graag wat bij jou zou passen.

Dit jaar gaan we praten over ‘Leer je geloof!’. We lezen daar verschillende stukken in de brief van Jakobus, de broer van Jezus over, met het bijbehorende boekje van het Evangelisch Werkverband (www.ewv.nl) ernaast. Kom gerust eens een keertje kennismaken om te proberen of het wat voor je is, of benader ons voor meer informatie.

Contactpersoon: Ard en Lonneke de Graaf, tel/whatsapp 06-23 91 80 73 / 06-23 84 37 30, aldd@kpnplanet.nl


Morgenlicht-kring

Eenmaal per maand. Als regel op de tweede woensdag. Op 21 september voor het eerst. En dan op woensdag 12 oktober. Van 10.15-11.45 uur.

Een kring voor ouderen, waarin we beginnen met een rondje wel en wee. In alle vrijheid. Niemand die zich verplicht hoeft te weten iets te vertellen! Aansluitend staan we dit seizoen steeds stil bij een Psalm. Bekende en onbekende. Een Psalm is als een snoeimes. Je wordt onderbroken in zorgen, verdriet, gekapt in fouten en gebreken. Maar je wordt ook verbonden met de Wijnstok, de Messias. ‘Zijn kracht moet in mij overvloeien..’

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06-20 06 76 33, hettydijkshoorn@online.nl


Bijbelkring en Kerkdienst in Keijzershof (60+)

In de eerste helft van de maand op woensdag is er een Bijbelkring en in de tweede helft van de maand op vrijdag een kerkdienst, waarin regelmatig het Avondmaal gevierd wordt. We lezen samen uit de Bijbel, zingen en bidden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de oudere bewoners in de wijk Keijzershof en worden georganiseerd door de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. Uiteraard bent u ook welkom als u niet in de wijk woont.

Zowel de Bijbelkring als de Kerkdiensten worden gehouden in het Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102. Beide bijeenkomsten beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uur. Vanaf 10.00 uur bent u welkom en drinken we eerst een kopje koffie of thee. De juiste data vindt u in de agenda en in ons kerkblad Centraal Contact.

Mocht u slecht ter been zijn en niet op eigen gelegenheid naar Bijbelkring en/of kerkdienst kunnen komen, schroom dan niet om ons te bellen.

Namens de Dorpskerk en Ontmoetingskerk,

Paula Bloemendaal 015-369 58 83 / 06- 1 67 50 89
Corrie de Vink 015-369 58 98 / 06- 33 89 38 92
(vrijdagochtend kerkdienst) bij Ds. C.A. Schoonenberg n.n.b (vrijdagdagochtend kerkdienst) bij Ds. M. Treuren
Johan Bos, coördinator

adminGroepen en kringen