Groepen en kringen, seizoen 2018-2019

 

Dertigers

Eenmaal per drie weken op donderdag van 20:30 – 21:45.

Contactpersonen: fam. Post, tel. 06 – 5209 3868 en fam. Redelijkheid, tel. 06 – 4500 7540.


Pauluskring

Gemiddeld eens per vier weken van 20-22 uur op dinsdag of donderdag in de laatste week van de maand.
Locatie: Bij de familie de Deugd, Koningshof 56.

Contactpersoon: Annette de Deugd, tel. (015) 515 2001


Kring aan huis

Eenmaal per twee weken op maandag van 20:00-21:30 uur (vanaf 17 september 2018)
Locatie: Brinkrijk 120 (Ackerswoude, Pijnacker)

Ontmoeten en ontdekken…

Al een aantal jaren hebben we een kleine kring waar deze woorden centraal staan: elkaar ontmoeten en samen ontdekken wat de bijbel ons kan leren, zijn daarbij allebei even belangrijk.

De koffie/thee en koek ondersteunen het ontmoeten, de boekjes van de Gemeente Groei Groepen van het Evangelisch Werkverband het bijbelse deel. Dit jaar luidt het thema ‘Sterk en moedig als Jozua (Binnengaan in het beloofde land)’.
Jozua liep als jonge man ‘stage’ bij Mozes en leerde het belangrijkste wat hij nodig had. Waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?

Contactpersonen: Ard en Lonneke de Graaf, tel. 015 – 369 46 88, aldd@kpnplanet.nl.


Gebedskring

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond, in overleg met de deelnemers.
Locatie: de consistorie in de Dorpskerk.

De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog wordt verwijd, je hart verruimd.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 20 06 76 33.


Morgenlicht-kring (alle leeftijden)

Eenmaal per maand op de woensdagmorgen van 10.15-11.45 uur.
Locatie: ontvangstruimte van de Dorpskerk.

Heel belangrijk aan deze kring is de ontmoeting met elkaar. We beginnen steeds met een rondje ‘wel en wee’, waarin veel wordt uitgewisseld. Het moment om anderen wat beter te leren kennen. Dit seizoen gaan we op reis met Paulus. Athene, Korinthe en Efeze staan op het programma. De dingen die zich daar afspelen kunnen zich zomaar herhalen in ons eigen leven.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 20 06 76 33.


Bijbelkring en Eredienst in Keijzershof (60+)

Eenmaal per maand Bijbelkring op woensdag van 10.30-11.30 uur.
Eenmaal per maand Eredienst op vrijdag van 10.30-11.30 uur.

Locatie: Welzijnscentrum Weidevogelhof, Floralaan 102.

Speciaal voor gemeenteleden van zestig jaar en ouder die in Keijzershof wonen. In Centraal Contact leest u de exacte data. Als je oude bomen die al stevige wortels geworteld zijn verplant, dan hebben ze ’t moeilijk. Tegen het gevoel ontworteld te zijn, ontheemd in een nieuwe omgeving, biedt het bezig zijn met de Bijbel herkenning, vertrouwdheid. Vooral als je dan ook nog eens ontdekt dat er meer mensen zijn verlangen naar de omgang met God. Voelt u zich niet te oud en vooral niet te jong om te komen!

Kringleiders: ds.Treuren en ds. Franzen.

adminGroepen en kringen