Groepen en kringen, seizoen 2021-2022

 

Twintigers

Woensdag om de week van 19.30-20.30 uur (vanaf 22 september)
Locatie: de Dorpskerk

De eerste brief van Paulus aan Korinthe is levendig en valt goed te begrijpen. Hij snijdt er dingen in aan die we nog steeds opwindend vinden. En die ook toen al veel stof deden opwaaien. Het zijn vooral praktische en ethische vragen die waar hij op in gaat over seksualiteit, wat je wel of niet eet en drinkt, en wat het betekent vrij te zijn. Je vindt er ook een paar diepzinnige inhoudelijke thema’s in, over de ergernis van het kruis bijv., het geloof in de opstanding van Jezus en de doorslaggevende kracht van de liefde. We volgen deze brief op de voet. Wil je op Palmzondag belijdenis doen, dan is dit een prima voorbereiding.

Contactpersoon: ds. Treuren, tel. 015-369 77 21


Hoseakring

De afgelopen jaren zijn we steeds met een leuke groep mensen, onder de naam Dertigers, bij elkaar gekomen om te praten over wat ons bezighoudt. We probeerden elke keer aan de hand van een Bijbelgedeelte met elkaar van gedachten te wisselen. Een slag slaan tussen Bijbeltekst en dagelijks leven, dat was telkens de doelstelling. Vrijblijvend en ruimte gevend, maar ook zoekend naar betekenis. Zo willen we verder gaan, maar omdat de kring ondertussen van alle leeftijden is gaan we door onder de naam Hosea. Met elkaar willen we lezen wat de profeet Hosea heeft opgeschreven. Teksten die soms fel zijn, provocerend, hartstochtelijk en bitter. Moeilijke teksten? Te verbinden aan ons dagelijks leven? We hopen erachter te komen. Voel je welkom!

Wanneer: op dinsdag 5 oktober 2021 (daarna om de drie weken op dinsdag)
Hoe laat: vanaf 20.00 uur – 21.30 uur
Waar: in de aanbouw van de Dorpskerk te Pijnacker

Contactpersoon: fam. Redelijkheid, tel. 06 – 45 00 75 40, fam.redelijkheid@outlook.com.


Gebedskring

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond. Locatie en tijd in overleg met de deelnemers.

De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog wordt verwijd, je hart verruimd.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 20 06 76 33.


Gelijkenissenkring

Eenmaal per vier weken op dinsdag of donderdag in de laatste week van de maand van 20.00 – 22.00 uur (vanaf 5 oktober).
Locatie: Voorlopig in de kerk (aanbouw)

In de Bijbel staan veel gelijkenissen, soms lang, soms heel kort. We herlezen de gelijkenissen over het Koninkrijk van God in hun context en denken na over de betekenis ervan, toen en nu. Wat kunnen wij er vandaag nog van leren? Vorig jaar bespraken we gelijkenissen over het karakter van her Koninkrijk, nu gaan we verder met ingaan in het Koninkrijk gevolgd door leven in het Koninkrijk. Elke kring starten we met persoonlijke ontmoeting (bijpraten, eerste half uur) en gebed. Daarna neemt één van ons de leiding van de avond op zich. We komen in onze gesprekken bij allerhande onderwerpen uit die ons dagelijks leven raken.
Doelgroep: geen leeftijdsgrens, deelnemers uit alle wijkgemeente zijn welkom.

Contactpersoon: Annette de Deugd, tel. 06 – 18 08 51 40, annette@dedeugd.org.


Kring aan huis

Wil je (meer) tijd vrijmaken om met je geloof bezig te zijn? Wil je oefenen om zelf je Bijbel te lezen en te bidden? Wil je andere mensen in de Dorpskerk beter leren kennen? Je bent van harte welkom bij een huiskring! Deze kring is niet gebonden aan leeftijd of leeftijdsfase. Elkaar ontmoeten en samen ontdekken wat God ons door de Bijbel wil leren zijn op een huiskring beide even belangrijk.

De afgelopen twee seizoenen hebben we ervaring opgedaan met virtuele bijeenkomsten, avonden in de kerk en, zoals het bedoeld is en de voorkeur heeft, in de huiskamer. In overleg bepalen we wat we de komende maanden doen. Tijd en plaats en het aantal kringen zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Beoogd moment voor deze kring is maandagavond (1x per 2 weken) tussen (ongeveer) 20.00 en 21.30, maar we staan open voor meer mogelijkheden. We horen graag wat bij jou zou passen.

Dit jaar luidt het thema: ‘Ontmoetingen met Jezus’. We lezen daar verschillende stukken in de bijbel over, met het bijbehorende (digitale) boekje van het Evangelisch Werkverband (www.ewv.nl) ernaast.
Kom gerust eens een keertje kennismaken om te proberen of het wat voor je is, of benader ons voor meer informatie. Ergens in september starten we.

Contactpersoon: Ard en Lonneke de Graaf, tel/whatsapp 06-23 91 80 73 / 06-23 84 37 30, aldd@kpnplanet.nl


Morgenlicht-kring

Eenmaal per maand. Als regel op de derde woensdag. Op 15 september voor het eerst. Van 10.15-11.45 uur.

Een kring voor ouderen, waarin we beginnen met een rondje wel en wee. In alle vrijheid. Niemand die zich verplicht hoeft te weten iets te vertellen! Aansluitend staan we dit seizoen steeds stil bij een Psalm. Bekende en onbekende. Een Psalm is als een snoeimes. Je wordt onderbroken in zorgen, verdriet, gekapt in fouten en gebreken. Maar je wordt ook verbonden met de Wijnstok, de Messias. ‘Zijn kracht moet in mij overvloeien..’

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06-20 06 76 33, hettydijkshoorn@online.nl


Bijbelkring en Kerkdienst in Keijzershof (60+)

In de eerste helft van de maand op woensdag is er een Bijbelkring en in de tweede helft van de maand op vrijdag een kerkdienst, waarin regelmatig het Avondmaal gevierd wordt. We lezen samen uit de Bijbel, zingen en bidden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de oudere bewoners in de wijk Keijzershof en worden georganiseerd door de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. Uiteraard bent u ook welkom als u niet in de wijk woont.

Zowel de Bijbelkring als de Kerkdiensten worden gehouden in het Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102. Beide bijeenkomsten beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uur. Vanaf 10.00 uur bent u welkom en drinken we eerst een kopje koffie of thee.

De juiste data vindt u in de agenda en in ons kerkblad Centraal Contact.

Mocht u slecht ter been zijn en niet op eigen gelegenheid naar Bijbelkring en/of kerkdienst kunnen komen, schroom dan niet om ons te bellen.

Namens de Dorpskerk en Ontmoetingskerk,

Corrie de Vink 015 369 58 98 / 06-33 89 38 92 (woensdagochtend bijbelkring)
Paulien van der Geer 015-785 12 87/ 06-41 67 50 89 (vrijdagochtend kerkdienst)
Johan Bos, coördinator

adminGroepen en kringen