Groepen en kringen, seizoen 2023-2024

Twintigers

Woensdag om de week van 19.30-20.30 uur (vanaf 20 september).
Locatie: de Dorpskerk.

Voel je welkom om aan te sluiten bij de groep Twintigers die om de week bij elkaar komt en onder leiding van ds. Treuren een stuk uit de brieven van Paulus aan Korinthe leest. Het zijn levendige brieven met allerlei zaken die toen en nu veel stof op doen waaien. We komen allerlei praktische en ethische vragen tegen over seksualiteit, wat je wel of niet eet en drinkt, en wat het betekent vrij te zijn. Je vindt er ook een paar diepzinnige inhoudelijke thema’s in, over de ergernis van het kruis bijv., het geloof in de opstanding van Jezus en de doorslaggevende kracht van de liefde. Genoeg stof voor goede gesprekken! Wil je op Palmzondag belijdenis doen, dan is dit een prima voorbereiding.

Contactpersoon: Willianne van Ginkel tel. 06-44 82 58 03.


Dorpskerkkring

Komt eenmaal in de drie weken bijeen. Van 19.30-20.30 uur, precies een uur. In de Dorpskerk. Eerste keer: dinsdag 24 oktober.

Een Bijbelkring waarop we het zwaar onderschatte evangelie van Marcus lezen. Veel mensen denken dat dit een simpel feitenrelaas is. Niets is minder waar! ’t Is net als met een bergmeer. Je kijkt dwars door het water tot op de bodem, maar je moet eens proberen te gaan staan. ‘Lees maar, er staat niet wat er staat!’ De kring is bedoeld voor ieder die interesse heeft!

Gespreksleider: ds. Treuren, tel. 015-3697721.


Gebedskring

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond.
Locatie en tijd in overleg met de deelnemers.

De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog wordt verwijd, je hart verruimd.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 20 06 76 33.


Gelijkenissenkring

Eenmaal per 2 weken op maandagochtend of -avond. Locatie en tijd in overleg met de deelnemers.

De gebedsgroep is al jaren een klein clubje. ‘Bidden kun je net zo goed thuis doen, bidden is iets strikt persoonlijks’, kun je zeggen. Natuurlijk! Maar het samen met elkaar bidden kan een krachtige stimulans zijn juist om het thuis zelf te doen. Bovendien verandert je zicht op de gemeente en op mensen door met en voor elkaar te bidden. Je oog wordt verwijd, je hart verruimd.

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06 – 20 06 76 33.


Kring aan huis

Wil je (meer) tijd vrijmaken om met je geloof bezig te zijn? Wil je andere mensen in de Dorpskerk beter leren kennen? Je bent van harte welkom bij een huiskring! Deze kring is niet gebonden aan leeftijd of levensfase. Elkaar ontmoeten en samen ontdekken wat God ons door de Bijbel wil leren zijn op een huiskring beide even belangrijk.
‘Huiskring’ nemen we letterlijk: we komen bij één van de deelnemers thuis bij elkaar.

Tijd, plaats en het aantal kringen zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We zullen in ieder geval doorgaan met de kring op maandagavond (1x per 2 weken) tussen (ongeveer) 20.00 en 21.30, maar staan open voor meer mogelijkheden. We horen graag wat bij jou zou passen. Dit jaar gaan we praten over ‘En God zag dat het TOV was’. We lezen daar verschillende stukken in de bijbel over, met het bijbehorende boekje van het Evangelisch Werkverband (www.ewv.nl) ernaast.

Kom gerust eens een keertje kennismaken om te proberen of het wat voor je is, of benader ons voor meer informatie.

Contactpersonen: Ard en Lonneke de Graaf, tel/whatsapp 06-23 91 80 73 / 06-23 84 37 30, aldd@kpnplanet.nl.


Morgenlicht-kring

Eenmaal per maand. Als regel op de tweede woensdag van de maand.  Op 20 september voor het eerst. Daarna op woensdag 11 oktober. Van 10.15-11.45 uur.

Een kring voor ouderen, waarin we beginnen met een rondje wel en wee. In alle vrijheid. Niemand die zich verplicht hoeft te weten iets te vertellen! Aansluitend staan we ook dit seizoen steeds stil bij één van de Psalmen. Die vormen een onuitputtelijke bron. Een Psalm is als een snoeimes. Je wordt door deze te bidden onderbroken in zorgen, verdriet, gekapt in fouten en gebreken. Maar je wordt ook verbonden met de Wijnstok, de Messias. ‘Zijn kracht moet in mij overvloeien.’

Contactpersoon: Hetty Dijkshoorn, tel. 06-20 06 76 33,  hettydijkshoorn@online.nl.


Bijbelkring en Kerkdienst in Keijzershof (60+)

Eens per drie weken is er een kerkelijke bijeenkomst op vrijdag, waarin we een stuk uit de Bijbel bespreken, samen een lied zingen en bidden.
Drie maal per jaar wordt er kerkdienst gehouden t.w. op Goede Vrijdag, Gedachtenisdienst (november) en een Kerstdienst, waarbij in de eerste twee diensten het Heilig Avondmaal gevierd wordt.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de oudere bewoners in de wijk Keijzershof en worden georganiseerd door de wijkgemeenten Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. Uiteraard bent u ook welkom als u niet tot deze wijkgemeenten behoort of in de wijk Keijzershof woont.

De kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden in het Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, gebouw Kwartel, eerste verdieping.
Beide bijeenkomsten beginnen om 11.00 uur en duren ongeveer een uur. Vanaf 10.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.
De juiste data vindt u in ons kerkblad Centraal Contact en op de website www.pknpijnackerdelfgauw.nl.

Mocht u slecht ter been zijn en niet op eigen gelegenheid naar de kerkelijke bijeenkomst kunnen komen, schroom dan niet om ons te bellen.

Contactpersonen: Sjaak Hoekstra tel. 06-418 052 50, Lyda Hofman tel. 06-149 243 23, Corrie de Vink tel. 015-369 58 98.

Namens de Commissie Weidevogelhof
Johan Bos, coördinator, bosjohan59@gmail.com.